Ocenění pro šestici promovaných inženýrů

24. 06. 2018 0 {{ articleTotalLikes }} Aktuality Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Šestice absolventů obdržela ocenění za vynikající diplomové práce z rukou ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka a rektora ČZU Prof. Ing. Petra Skleničky. CSc.

Jedná se o ocenění nejlepším absolventům České zemědělské univerzity v Praze za vynikající diplomovou a disertační práci s významným dopadem na zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu krajiny a přírodních zdrojů se zaměřením na praxi, kterou uděluje ministr zemědělství a rektor ČZU. Celkem se uděluje šest cen za vynikající diplomovou práci a šest cen za vynikající disertační práci - z každé fakulty ČZU vždy jedna.

Výběr oceněných je ponechán na jednotlivých fakultách, které nominují vždy maximálně jednoho kandidáta na každou cenu (v minulých letech se ještě nominoval druhý v pořadí, pro případný výběr ze strany MZe). U diplomových prací obvykle dávají doporučení na možné kandidáty komise pro státní závěrečné zkoušky, kde probíhají obhajoby těchto prací. Z nich pak vedení fakulty vybírá jednoho kandidáta. U diplomové práce je hlavním kritériem výběru již výše zmíněný přínos pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů. Dalším důležitým kritériem je vědecká hodnota a formální stránka diplomové práce.

Cena ministra zemědělství za vynikající diplomovou práci byla letos udělena již posedmé. Součástí tohoto ocenění je i finanční příspěvěk, který činí 15 000 Kč pro každého z absolventů.Cenu obdrželi:

Ing. Štěpánka Brázdová z Provozně ekonomické fakulty

Diplomová práce na téma: Analýza cen ve vertikále mléka


Ing. Ingrid Faltová z Fakulty tropického zemědělství

Diplomová práce na téma: Determination of in vitro antistaphylococcal effect of Cambodian essential oil-bearing plants using broth microdilution volatilization method


Ing. Petr Kubeš z Technické fakulty

Diplomová práce na téma: Optimalizace podmínek nízkoteplotního sušení chmele v experimentální komorové sušárně


Ing. Kateřina Machynková z Fakulty životního prostředí

Diplomová práce na téma: Preference ptačích společenstev k různým typům zemědělské krajiny a pestrosti plodin v České republice


Ing. Filip Pastierovič z Fakulty lesnické a dřevařské

Diplomová práce na téma: Genetická variabilita vybraných populací jedle bělokoré na území České republiky


Ing. Matěj Satranský z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Diplomová práce na téma: Vliv ošetření osiva na tvorbu výnosu máku setého


Mrkni taky na tohle

24. 05. 2020 0 1

Menza zpátky ve hře!

Číst více
13. 05. 2020 0 1

Změny v dopravě na Suchdol!

Číst více
30. 04. 2020 0 0

Dnešní studenti jsou líní a práce na poli jim jedině prospěje

Číst více

Komentáře

Uživatel

Odpovídáte na komentář {{ commentParentAuthor }}.

Naši partneři

  • Dáme zkoušku KPMG Díly na traktory CK MUNDO ČZU
  • Díly na traktory FAPPZ FLD FTZ FZP