Privát nebo kolej? Vždyť to vyjde stejně

13. 02. 2023 0 6 Aktuality Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Od nového roku musí studenti ubytovaní na kolejích sáhnout do kapsy o něco hlouběji. Téměř dvojnásobné navýšení kolejného rozpoutalo mnoho diskuzí a otazníků, a proto jsme se rozhodli položit vedení univerzity několik otázek, jejichž odpovědi nám pomohou objasnit takto razantní krok.

Několik měsíců zpět zasáhla studenty ubytované na kolejích nemilá zpráva. Kvůli inflaci došlo ke zvýšení cen ubytování o 15 %, studenti tak museli sáhnout do kapsy o něco hlouběji, řádově pro několik stovek korun. Tím to však neskončilo. Koncem kalendářního roku se začalo v areálu šuškat, že by ceny kolejného měly jít ještě výše. ČZU měla s dodavatelem energií uzavřenou smlouvu, která garantovala cenu energií do 31.12. 2022. Po uplynutí této lhůty došlo k až čtyřnásobnému navýšení ceny dle aktuální ceny na trhu. Povídačky začaly nabývat konkrétnější podoby: kolejné by mohlo být zdraženo o dalších 45 %. Tedy o rozdíl mezi původní cenou nakupované energie a cenou novou, předpokládanou na úrovni ceny zastropované.

Otázka navýšení cen energií byla projednávána napříč akademickými orgány v průběhu celého roku 2022, jelikož zasahuje do všech aktivit a oblastí celé instituce. Tedy nejen ubytovací a stravovací, ale také vzdělávací, výzkumné a tvůrčí činnosti. Vedení ČZU hledalo vhodné řešení společně s vedením fakult tak, aby navýšení cen kolejného, resp. energií, bylo v dané situaci co nejnižší. Bohužel, po mnoha diskusích a pracovních jednáních i na úrovni ministerstev nebylo nalezeno jiné možné a legislativně přijatelné řešení. 1. prosince 2022 tak bylo rozhodnuto, že 45% zdražení kolejného je definitivní, přičemž studenti byli informovaní e-mailem o den později.

Ceny kolejného tak vzrostly na téměř dvojnásobek původní částky, kdy za sdílený pokoj studenti zaplatí přes šest a půl tisíce korun měsíčně. Níže přikládáme tabulku, kde najdete typ ubytování, cenu před navýšením a po něm, ale i velikost pokoje a cenu za jeden metr čtvereční. Je počítáno s celkovou cenou za měsíční ubytování.

Pokud jde o energie, spotřeba je definována částkou 98 Kč na osobu/lůžko a den. To je při zjednodušeném výpočtu 98 Kč * 30 dní = 2 940 Kč náklady na energie/osoba/měsíc bez ohledu na typ ubytování. Při aktuálně platných cenách ubytování představuje podíl měsíčních nákladů na energie na osobu u nejpočetnější kapacity „buňka 2+2“ cca 45 %. Zbylých 55 % zahrnuje kromě ubytování samotného také vybavení, údržbu, úklid, energie (plyn, elektřina, voda, odpady) a související služby (praní prádla aj.).

Koleje v roce 2022


KategoriePočet lůžek na pokojiCena/měsíc/os.Cena za pokojVelikost pokoje v m2Cena za 1 m2
Kolej Abuňky 2 + 2 s příslušenstvím2 + 24 50018 00040450
Kolej JIHbuňky 2 + 2 s příslušenstvím2 + 24 50018 00048375
Kolej BCDs příslušenstvím24 6809 36020468
Kolej BCDbez příslušenství42 79011 16024,5456

Koleje v roce 2023


KategoriePočet lůžek na pokojiCena/měsíc/os.Cena za pokojVelikost pokoje v m2Cena za 1 m2
Kolej Abuňky 2 + 2 s příslušenstvím2 + 26 51026 04040651
Kolej JIHbuňky 2 + 2 s příslušenstvím2 + 26 51026 04048543
Kolej BCDs příslušenstvím26 78013 56020678
Kolej BCDbez příslušenství44 08016 32024,5666

Další znepokojivá věc, se kterou jsme se mohli setkat, byla tabulka v článku od Seznam Zprávy, kde byl srovnáván nárůst cen kolejného na vysokých školách. Z tohoto článku vyplývá, že zatímco u ostatních univerzit došlo ke zdražení o maximálně 15 % ceny, tedy o inflaci, na ČZU se kolejné ve srovnání s ostatními univerzitami navýšilo trojnásobně.

Vedení univerzity nám tuto tabulku vstřícně okomentovalo:

Níže uváděná tabulka neobsahuje zcela přesná data. Po ověření s jednotlivými řediteli kolejí uvádíme aktuální informace. Pouze z letmého pohledu do tabulky je zřejmé, že např. VŠB v případě, že v průběhu roku 2023 zdraží o inflaci, bude na úrovni cca 45–50 %, MUNI je na úrovni 49 % již nyní. V tabulce není uvedena VŠE, která je rovněž významným poskytovatelem studentského ubytování, u něhož došlo rovněž k výraznému nárůstu cen.

Je tedy zřejmé, že ČZU svým nárůstem cen nijak zásadně nevybočuje z opatření, která musely přijmout veškeré studentské ubytovací kapacity napříč republikou.

Nicméně je třeba zmínit dva zásadní momenty:

  • Níže uvedená tabulka má značně omezenou vypovídací hodnotu, neboť nezohledňuje cenu energií jednotlivých VŠ před zdražením, a ta byla samozřejmě velmi rozdílná. Pokud někdo nakupoval výhodně, procentuálně vyjádřené navýšení cen muselo být samozřejmě vyšší než u subjektu, který spadl do DPI, a takové subjekty jsou i mezi níže uvedenými.
  • Jak je zřejmé z této tabulky, veškeré subjekty s výjimkou ČZU předpokládají v průběhu roku 2023 úpravu ceny kolejného směrem nahoru. Jediná ČZU veřejně deklarovala, že po vyhodnocení trendového vývoje ceny energií je připravena pravděpodobně od poloviny roku 2023 snížit úměrně cenu kolejného.

Tabulka z článku Seznam Zprávy aktualizovaná vedením univerzity (červeně)


Zdražení v roce 2022Další zdražování v roce 2023
MENDELU1. 1. 202210 %1. 2. 2023O inflaci
VŠB1. 9. 2022
od 1.7. 2022
25 %
(30 - 35 %)
Zdražení neplánuje, nezdražování garantují do 1.7. 2023
UK1. 6. 20229 % (7 - 11 %)202310 %
VŠCHTNezdražila (1. 4. 2022 o 10 %)1. 2. 2023O inflaci (cca 15 %)
UPOL1. 9. 2022200 - 700 Kč2023Podle nových záloh, zvažují od 1. 7. 2023 o inflaci
ZČU1. 6. 2022 (od 1. 7. 2022)200 - 500 KčZdražení neplánuje
ČZUNezdražila1. 1. 202345 %
MUNI1. 7. 20221 000 - 2 000 Kč
o 34 %
1. 2. 2023

1. 9. 2023
(od 1.7. 2023)
O inflaci (max 15 %)

10 %
ČVUT1. 9. 202215 % (o 16 %) Zdražení neplánuje, nejpozději od 1. 4. 2023 o inflaci cca 15 %

Každé navýšení cen je pro studenty a rodiny, které je sponzorují, velice nepříjemné. Pro studenta, který plnohodnotně studuje a je odkázán pouze na své vlastní příjmy, může být takovéto zdražení fatální. Není proto divu, že tato zpráva rozproudila emoce a následnou diskusi v restauračních zařízeních, ale i na facebookových skupinách. Proto jsme se ve spolupráci s vedením univerzity rozhodli sepsat tento článek. Navíc jsme položili několik otázek, jejichž odpovědi nás, studenty, uvedou společně s výše uvedenými informacemi do problematiky celé události. Otázky nám zodpověděl ředitel KaM ČZU, Ing. Mgr. Jiří Macoun.

iZUN: Nebylo informování studentů měsíc před zdražením uskutečněné pozdě? Přeci jen studenti často nemají naspořené peníze a za měsíc si dostatečnou finanční rezervu udělat nedokáží.

Ing. Mgr. Jiří Macoun: Ano, oficiální oznámení studentům přišlo bohužel opravdu měsíc před zdražením a za tu nepříjemnost se všem dotčeným omlouváme, přestože jsme ji nemohli dost dobře ovlivnit. Do posledního okamžiku se vedla na úrovni vedení ČZU a MŠMT jednání ohledně možnosti získání nového dodavatele energií, možné podpory ze strany státu či se na úrovni AS ČZU projednávala další možná řešení. Oznámení přišlo ubytovaným bezprostředně poté, co byl znám výsledek těchto jednání.

iZUN: 45 % měsíčního kolejného jde na energie, přičemž není jisté, zda tato částka bude vyčerpána úplně (např. spotřeba energie je za daný měsíc menší) nebo naopak nebude stačit. Existuje varianta, že v případě nevyčerpání této zálohy na energie by po nějaké době byly přeplatky vráceny studentům? A naopak, budou studenti při výrazně vyšší spotřebě muset něco doplácet?

Ing. Mgr. Jiří Macoun: Je reálné, že po vyhodnocení trendu vývoje ceny energií bude od pololetí platba části kolejného vyjadřující náklady na energie snížena úměrně snížení skutečně placené ceny energií.

ČZU neuplatňuje na ubytovaných náklady na energie formou záloh. Nepředpokládá se žádné další zúčtování, tedy ani vznik nedoplatků.

iZUN: Rád bych se zeptal na momentální stav kolejí. Jsou budovy zateplené? Koleje jsou už ve starším stavu, několik desítek let nedošlo k rozsáhlejší rekonstrukci. Z mých zdrojů je například v některých pokojích topení zamrzlé, neustále topí, nejde ztlumit, a proto musí obyvatelé i v zimě větrat, dochází tak ke zbytečnému plýtvání energiemi. Plánuje se rekonstrukce / modernizace kolejí? Plánují se nějaké mechanismy, které by zamezily plýtvání energiemi?

Ing. Mgr. Jiří Macoun: Budovy jsou zateplené, aktuálně již probíhá rekonstrukce koleje G, další rekonstrukce se připravují, např. kolej E, menza atd. Současně probíhají menší akce typu rekonstrukce sociálních zařízení na koleji JIH, výměna nábytku na koleji BCD a další akce směřující k lepší vybavenosti kolejí (malý promítací sál, posilovna, prádelna, úložné boxy apod.).
K regulaci energií dochází na centrální úrovni. ČZU má připraveno komplexní řešení úspory spotřeby energií, pro které aktuálně probíhá energetický audit. Ten bude předložen vybranému partnerovi pověřenému realizovat úsporná opatření. V úspoře energií zároveň pomáhá probíhající kampaň.

iZUN: Budou se i po tomhle zdražení platit elektrické spotřebiče (počítač, rychlovarná konvice) a poplatek za připojení k Eduroam? I když studenti v areálu, kteří na kolejích nebydlí, ji mohou využívat zadarmo?

Ing. Mgr. Jiří Macoun: Na webových stránkách KaM ČZU je již zveřejněn ceník plateb souvisejících s kolejným platný od 1. 2. 2023. Z ceníku je zřejmé, že poplatek za připojení k Eduroamu již účtován není a za měsíc leden 2023 bude odpuštěn. Pokud jde o elektrické spotřebiče, jejich uvedení v ceníku má zejména funkci regulační, neboť současné rozvody elektrické sítě by větší zatížení bohužel nezvládly.

iZUN: Ubytovací stipendium zůstane na stejné částce, nebo se zvýší, aby studentům ulevilo při nadměrné finanční zátěži?

Ing. Mgr. Jiří Macoun: Ubytovací stipendium je příspěvek, který studentům poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To je gestorem daného příspěvku. Z uvedeného vyplývá, že ČZU o výši příspěvku nerozhoduje a není v její gesci měnit stávající systém.

iZUN: Může se stát, že pro některé studenty bude navýšení kolejného nezvládnutelné a budou muset kolej opustit (např. dojíždění je vyjde levněji). Taktéž částka kolejného je téměř srovnatelná s pronájmem bytu v Praze, studenti tak mohou preferovat tuto variantu, i když je dnes velice těžké pronájem sehnat. Zaznamenali jste od začátku roku pokles ubytovaných studentů?

Ing. Mgr. Jiří Macoun: Pohyb studentů směrem z kolejí a na koleje nijak zásadně nevybočuje z průměrných čísel za minulá období.  Aktuálně je to cca 80 osob celkem, průměr za stejné období minulých let je cca 40 osob. Odhadujeme, že kvůli navýšení ceny kolejného se rozhodlo pro změnu ubytování cca 40 studentů.

iZUN: Co kdyby došlo k velkému odlivu studentů a koleje by pak nedokázaly pokrýt své náklady? Mohlo by dojít k ukončení provozu kolejí?

Ing. Mgr. Jiří Macoun: Zájem o ubytování na kolejích ČZU je nadále mnohem vyšší než možnosti ubytovacích kapacit.

Na závěr bych rád poděkoval paní kancléřce Ing. Ivě Hrabánkové, Ph.D., paní tiskové mluvčí Ing. Mgr. et Mgr. Karle Mráčkové a panu řediteli KaM Ing. Mgr. Jiřímu Macounovi za vstřícné jednání a ochotu poskytnout veškeré informace.

Autoři: Martin Liška Foto: Valentina Sekalová
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

03. 06. 2024 0

Who the f*ck is Grey256?

Číst více
31. 05. 2024 0

Pam Rabbit so damn honest with me

Číst více
16. 05. 2024 0

Miss Agro 2024: Když se hudba, síla a krása snoubí

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙