Na slovíčko s novým děkanem FAPPZ prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc.: jakým směrem se bude fakulta ubírat?

17. 02. 2022 0 1 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Další děkanský rozhovor jsme tentokrát podnikli s nově zvoleným děkanem Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc., který bude fakultu řídit minimálně další čtyři roky. Jak hodnotí momentální stav fakulty a jakým směrem se bude fakulta ubírat, to vše se dozvíte v článku.

iZUN: Co si slibujete od funkce děkana? Proč jste se rozhodl o tuto pozici ucházet?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Děkuji za možnost poskytnout rozhovor pro Váš občasník. Tak jak je položena otázka to vypadá, že se ptáte, co přinese funkce mně osobně. Takto jsem ale při rozhodování o kandidatuře nepřemýšlel. Děkanské volby se konají pravidelně a jsou jednou ze základních akademických svobod, díky které si členové akademické obce mohou sami vybírat svého reprezentanta, který fakultu v dalším volebním období povede. Kandidoval jsem neúspěšně již před čtyřmi lety a tentokrát jsem se rozhodl kandidovat znovu, protože jsem nebyl zcela spokojen s vývojem na fakultě a myslel jsem si, že některé věci je potřeba dělat jinak. Ve volbách jsem svými názory a představami o dalším směrování fakulty přesvědčil většinu senátorů a dostal důvěru k tomu, abych s jejich podporou fakultu další 4 roky vedl, což je pro mne ctí a velkým závazkem.    

iZUN: Jaké vidíte silné a slabé stránky fakulty?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Naše fakulta je silná, ukotvená a na tom bychom měli stavět. Máme dlouholetou tradici a za sebou hmatatelné a uznávané výsledky, disponujeme rozsáhlou výzkumnou a výukovou infrastrukturou a máme velmi kvalifikovaný personál s příznivou věkovou strukturou. Slabé stránky bych nechtěl na tomto místě příliš rozebírat (smích), ale i v souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací ve státních financích vidím jako jednu z našich slabin růst nákladů potřebných k zajištění chodu fakulty, který souvisí s rozsáhlostí fakulty a pracovní náročností našich činností. 

iZUN: Momentálně je veřejnému sektoru k dispozici malé množství absolventů některých oborů, např. agronomů. Jak by se k tomu měla fakulta stavět?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Nedostává se nejen agronomů, ale i odborníků v jiných oborech. Máme dostatečnou kapacitu k tomu, abychom poptávku pracovního trhu uspokojili a uchazeče o praxí nejvíce poptávané obory jsme schopni přijmout prakticky všechny. Problém je, že se uchazeči v dostatečném počtu nehlásí, protože výrobní obory nebývají mezi mladými dostatečně populární. Nejen my, ale také zaměstnavatelé by se měli naučit oslovovat mladou generaci již v době, kdy si vybírá vysokou školu. Dalším důvodem nízkého počtu absolventů je náročnost studia u nás a s tím spojená vysoká propadovost, takže mnoho studentů studium nedokončí. Na tento problém bychom se měli více zaměřit a snažit se o nápravu. Chystám se mimo jiné obnovit vztahy se zaměstnavateli prostřednictvím naší Rady pro spolupráci s praxí a spojit síly v propagaci studijních oborů, abychom byli úspěšnější v získávání uchazečů o studium, aby naše obory byly pro ně atraktivnější, ale také aby věděli, že je čeká zajímavé a dobře placené zaměstnání. Zaměstnavatele by náš způsob práce a výsledky měly přesvědčit, že absolventi od nás budou ti nejlepší, které mohou v ČR získat.   

iZUN: Jakým směrem se bude fakulta ubírat? Přikláníte se spíše k potravinářství nebo zemědělství celkově?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Fakulta se bude nadále ubírat všemi směry, které má v institucionálním rozvojovém plánu a v akreditovaných studijních programech, na tom nechci jako děkan nic měnit, a ani nemohu. Našimi klíčovými oblastmi zájmu, se kterými nás veřejnost identifikuje, jsou zemědělství, zahradnictví, rozvoj venkova, výživa, potraviny, rostliny, zvířata, půda, voda a klima. Po takto zaměřených odbornících bude vždy společenská poptávka, tyto oblasti jsou shrnuty v názvu fakulty, jsme v nich uznávaní a musíme v nich pokračovat a nadále je rozvíjet. Díky tomu můžeme rozvíjet a nabízet i mnohé další aktuálně poptávané obory.

iZUN: Jaké máte plány na financování nového potravinářského pavilonu? Jak celé výukové centrum vnímáte? Spíš jako příležitost, nebo jako zátěž?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Nenazval bych to zátěží, ale v každém případě provozování pavilonu nebude jednoduché a levné. Dostavba a několik měsíců rozjezdu potravinářského pavilonu budou ještě financovány z projektu, ze kterého byl stavěn. S náběhem výuky v dalším akademickém roce se už začnou rozjíždět jednotlivé technologie a musíme se snažit, aby většina provozních nákladů byla pokryta z realizace produktů na trhu. Každá výroba s sebou přináší starosti, protože je na začátku obchodního řetězce, a navíc, v případě výroby potravin, v silně konkurenčním prostředí privátního sektoru. Jedná se ale o výukové zařízení, které podle podmínek poskytovatele nemůže vytvářet zisk a má sloužit výuce, takže musíme být připraveni na určitou míru průběžného kofinancování z prostředků fakulty jako u jiných výukových zařízení. Jedinečné zařízení tohoto typu v ČR i v zahraničí zcela jistě přitáhne zájem studentů, potravinářského průmyslu i výzkumných institucí, takže v každém případě se bude jednat i o příležitost a otevírá fakultě nové možnosti rozvoje.  

iZUN: Pro VŠCHT jsme čím dál větší konkurencí v oblasti potravinářství. Podle mého názoru máme na to, abychom se v této oblasti stali jedničkou, dokonce bychom měli být jedničkou. Jak toho podle vás dosáhnout?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: VŠCHT je naším dlouholetým spřízněným partnerem a spolupracujeme v mnoha výzkumných oblastech i při výchově mladých vědeckých pracovníků. Předpokládáme úzkou spolupráci i do budoucna ve výzkumných projektech, centrech kompetence, ale třeba i v provozech potravinářského pavilonu, který můžeme nabídnout i jejich studentům a třeba vytvořit i společné studijní programy. VŠCHT má velkou tradici a excelenci v oblasti bezpečnosti potravin a potravinářských technologií. My můžeme nabídnout expertízu v oblasti kvality rostlinné a živočišné produkce, netradičních plodin, potravin a krmiv, racionální výživy, ale třeba nyní i malovýroby a marketingu potravin. Jedničkou se můžeme stát pouze poctivou dlouholetou prací, spoluprací s významnými aktéry v oboru, a hlavně zbožím, které budeme produkovat – myšleno kvalitními výstupy vědecké práce, kvalifikovanými absolventy a uznáním v praxi.

iZUN: Myslíte si, že jako akademičtí pracovníci máme co mluvit do různých kvót, které se týkají potravinářství? Jste spíš pro, zapojit se do diskuse, nebo být nestranný? 

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Akademičtí pracovníci by se měli zapojovat do odborných diskusí v každém případě. Jednak přispívají v diskusi svou odborností, ale vedle toho s sebou nesou i vizitku své instituce, což zvyšuje povědomost o ní. Dokonce se domnívám, ačkoliv univerzity jako takové by měly být apolitickými subjekty, že by se akademici měli více vyjadřovat i k politickému a společenskému dění. Mnohé české vědecké osobnosti tak už činí a myslím si, že šířením dobrých a vědecky podložených myšlenek ovlivňovat politická rozhodnutí je ku prospěchu věci.

iZUN: V období pandemie byl studentům omezen přístup do laboratoří, hodně z nich kvůli tomu mělo problém dopsat své bakalářské a diplomové práce. Máte nějaký krizový plán, jak se tomu v případě pokračování pandemie vyhnout?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Vím, že mnozí studenti měli s přístupem do laboratoří problémy, ale to byla omezení ze strany státu, nikoliv univerzity. I kdybychom měli sebelepší plán, stejně jsme po určitou dobu studenty do laboratoří a učeben legálně vpustit nesměli, ani studenty doktorského studia. Během dvou let covidových omezení jsme se již na univerzitě s tímto fenoménem naučili žít. Navíc i stát již volí méně restriktivní přístupy, takže žádný krizový plán nepřipravuji a přeji si, aby se situace co nejdříve normalizovala. Doporučuji studentům, aby pracovali průběžně a nenechávali si experimenty na poslední chvíli, protože nikdy nelze vyloučit omezení třeba z jiného důvodu.

iZUN: Jak moc je pro vás důležité PR fakulty?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Dobré a vkusné PR fakulty, ale i jednotlivých pracovišť a klíčových vědeckých pracovníků, je zvláště v dnešní době nesmírně důležité, a chtěl bych tuto oblast řešit jako jednu ze svých priorit. Doufám, že se budeme moci spolehnout i na spolupráci s iZUNem a dalšími studentskými spolky.

iZUN: Myslíte si, že by bylo žádoucí, aby fakulta měla vlastního ombudsmana nebo alespoň schránku důvěry?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Nedomnívám se, že bychom potřebovali zřizovat úřad ombudsmana, neboť máme dostatečné vnitřní mechanismy k řešení případných problémů studentů i zaměstnanců. Schránku důvěry nebo nějaký, třeba elektronický, kanál, kterými by mohli studenti a akademici anonymně prezentovat své názory či stížnosti, by bylo jistě možné zřídit, ale musela by se stanovit jasná pravidla fungování, aby nevznikla udavačská platforma a nevystavovali jsme křivým obviněním a zaujatým stanoviskům nevinné lidi.  

Stejně jako s emeritní děkankou se náš rozhovor posléze přenesl do méně formální noty, abychom dozvěděli něco i o osobní stránce pana děkana.

iZUN: Jaké jste si letos dal předsevzetí?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Nedávám si žádná velká předsevzetí, protože ve svých letech už vím, že když lidé plánují, Bůh se směje. Dám si tedy jen nějaké menší předsevzetí, že si konečně uklidím pracovní stůl, budu chodit dřív z práce domů, a pokusím se o zdravější životní styl – což je tedy u mne velké předsevzetí.  

iZUN: Jaký je Váš obecně největší životní úspěch?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Je těžké hodnotit velikost úspěchu, v každé životní etapě je to něco jiného. Teď si nejvíce vážím toho, že jsem ještě tady a jakž takž zdráv, přes moje vrtochy se mnou vydržela manželka, děti mi dělají radost a mám to štěstí pracovat a tvořit se spoustou inteligentních kolegů a přátel.

iZUN: Proč jste se rozhodl studovat na této univerzitě?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Pocházím ze zemědělského prostředí a vystudoval jsem střední zemědělskou školu, takže to asi rozhodlo nejvíce. Musím se ale přiznat, že jsem měl v mládí zcela jiné zájmy než zemědělství – rybařinu, entomologii, letadla, motorky, auta, chemii a uvažoval jsem i o jiných školách, takže pořád nevím, jestli jsem udělal dobře, ale teď už to asi nenapravím (smích).

iZUN: Když jste byl ještě student, podnikl jste něco nekalého, něco lehce nezákonného, něco, co bylo už trochu za hranou?  

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Všichni kluci musí zlobit, někdy i holky, takže určitě ano. Snažili jsme, jako většina mladých, občanskou neposlušností sypat písek do kol socialistického režimu jak jen to šlo, což bylo lehce nezákonné, ale z dnešního pohledu to není prohřešek. Kromě pokut za rychlou jízdu nebo pásy v autě si na nějakou nezákonnost nevzpomínám. Ve vztahu ke škole jsem se kromě občasného nechození na přednášky a opisování z taháků snad ničím nekalým neprovinil.  

iZUN: Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Kam se v areálu chodíte nejraději stravovat?

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.: Chutná mi většina běžných českých jídel, ale pokud je příležitost, ochutnám rád středozemní nebo arabskou kuchyni a mám rád španělská vína z jejich tradičních odrůd. Z důvodu úspory času chodíme s kolegy nejčastěji do menzy, ale pro zpestření občas zajdeme i na Klub C nebo G, kde také míváme po katedrových schůzích společné obědy. 

Autoři: Martin Liška
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

23. 08. 2023 0

Rozhovory s kapelami z Miss Agro: Marpo & TroubleGang a Chinaski

Číst více
23. 08. 2023 0

Rozhovory s kapelami z Miss Agro: Vintage Wine a Jamaron

Číst více
06. 03. 2023 0

Nejhorší typy spolužáků

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙