Projekt zavedení tramvaje na Suchdol. Usnadní nám dopravu do školy?

18. 11. 2012 2 0 Out of ČZU Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Čekáte každé ráno ve frontě na autobus? Stává se Vám, že musíte čekat na další, protože do prvního jste se nevešli? Je pro Vás cesta autem do školy dlouhodobou, a díky popojíždění také nepříjemnou záležitostí? Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ano, je tento projekt určen právě Vám.

Městská část Praha-Suchdol v rámci projektu EPTA (Evropský model veřejné dopravy) zkoumá nová řešení organizace veřejné dopravy, kvalitního a kapacitního spojení s centrem města. Ve spolupráci s naší univerzitou je zpracována studie proveditelnosti. Ta má hledat odpovědi na otázky, jakými jsou například dopravení více než 10 000 studentů ČZU, míra ovlivnění vyhlášení "modré zóny" v Dejvicích a Bubenči (tzn. povolené stání pro obyvatele a podnikatele sídlící v městské části na základě zakoupené parkovací karty), dopady realizace na okolí, umístění kolejí a mnoho dalšího. V projektu se také objevila otázka, zda by měli mít studenti své vlastní "univerzitní busy", což by bylo dobrým řešením jak pro studenty, tak i pro ostatní přepravované lidi.

Studenti čekající na autobus

Projekt EPTA je připravován v rámci Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Vedoucí partner projektu je italská firma SRM – Networks and Mobility. Celkový rozpočet činí EUR 1.346.448,--. Za cíl projektu se uvádí komplexní dopravní řešení, ekonomická efektivita, environmentální dopady a úspory nákladů. V rámci projektu se MČ Praha-Suchdol účastní mezinárodní spolupráce přípravy modelu organizování veřejné dopravy. Spolupráce probíhá s deseti evropskými partnery z Itálie, Portugalska, Skotska, Řecka, Bulharska, Rumunska, Belgie a Norska. Výměna zkušeností bude spočívat v účasti na seminářích, kurzech a pracovních setkáních a v komentování navržených řešení. Na jaře 2014 se v areálu ČZU uskuteční mezinárodní setkání s ostatními partnery.

Tramvaj na Suchdol? Hell yeah!

Dopravně urbanistická studie tramvajové trati Podbaba - Suchdol navrhla v roce 2006 pět variant vedení tramvajové trati. Varianta A by vedla přes Roztockou ulici, varianta B zvažuje vedení podél železniční trati, varianta C má dvě alternativy přes Majorku, varianta D by vedla přes Lysolajské údolí. Varianty B, C a D by vyžadovaly tunelové úseky. Tramvajová trať by měla končit ve stanici Suchdol, ovšem ve studii se také uvažuje o variantním zakončení v Novém Suchdole. Pro studenty ČZU je ale hlavní to, že povede přes stávající zastávku Zemědělská univerzita. Návrh vedení linek celkové hromadné dopravy do Suchdola z roku 2007 ukazuje linku autobusu, která by byla zavedena podél Vltavy přes zastávky Roztocká, Sedlecký přívoz a dále na Roztoky.

Tramvaj na Suchodol - varianty

Grafické znázornění

Hlavní problémy realizace tramvajové trati jsou limity území. Jedná se především o velké převýšení (Podbaba 180 m. n. m., Zemědělská univerzita 276 m. n. m.), chráněné skály, stísněné podmínky mezi korytem Vltavy a železničním koridorem a velký sklon. Dále také díky nutnosti tunelů technicky náročná stavba a problematické (dnes již nereálné) vedení kolejí přes Lysolajské údolí. Problém s hlukem tramvají bude kompenzován snížením hlukového pozadí, dojde totiž k omezení frekventované autobusové dopravy. I přesto se však musí zvolit vhodná konstrukce trati. Samozřejmostí je užívání nových tramvajových vozů, které mají nižší hlukovou emisi.

Na to, která generace studentů bude mít tu možnost dopravovat se do školy tramvají, si ještě budeme muset počkat, jisté ovšem je, že doprava na Suchdol se v budoucnu jistě změní k lepšímu.

Autoři: Tereza Moldaschelová,
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

01. 06. 2017 0

Generace Bab

Číst více
28. 03. 2017 11

Tramvají na Suchdol? Sliby za 3,2 miliardy

Číst více
28. 03. 2017 11

Tramvají na Suchdol? Sliby za 3,2 miliardy

Číst více

Komentáře

Uživatel
Matýsek
Matýsek - 19 listopadu, 2012 - 21:59

ČZU bez linky 107 nebude ČZU!

| 46
Tomáš Rejdal
Tomáš Rejdal - 21 listopadu, 2012 - 21:05

Sepsané pěkně... bohužel realizace tram bude určitě až po roce 2020. Není to priorita, město ani nemá peníze a jak je na konci psáno, bude to problém. Na jaře 2013 však se bude možná testovat na 107 dvoukloubový autobus a to je ta blízká budoucnost... :)

| 41

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙