Semestr započal a iZUN.eu je s vámi!

Úvodní fotka
V pomyslných přesýpacích hodinách propadla poslední zrnka písku, za sebou máme první výukový týden a studentské letní kratochvíle nahradil návrat do reality. Redakce iZUN.eu je však opět po prázdninách zde, odpočatá a v plné síle, připravena vám tuto změnu maximálně zpříjemnit a provázet vás i nadále shonem univerzitního prostředí.

Vážení čtenáři, kamarádi, kolegové, 

poslední dny září, během kterých jsme si letos po jubilejních 80 letech připomínali smutné události z konce 30. let 20. století, se definitivně přehouply do kalendářního podzimu. Listy stromů se pomalu jako každý rok začínají zbarvovat do všech odstínů žlutohnědé, síla slunečního svitu postupně slábne a nás začíná po tvářích hrubě hladit stále chladnější vzduch. Tyto pochmurné pocity přicházející s koncem léta jsou ve vysokoškolských kruzích spojeny se začátkem studia v zimním semestru. Pro někoho událost nemilá, pro někoho naopak vítaná. Ať tak či tak, iZUN.eu je po prázdninách opět tady a obnovuje společně s vámi svou tvůrčí aktivitu na univerzitě. 

Prázdniny pro mnoho z nás představují nejenom období usilovné práce, nýbrž i vítaný zdroj odpočinku a relaxace, díky kterému jsme stejně jako vy nabrali hromadu energie a naše redakce se tak vrací odpočatá, plná nových nápadů, připravena fungovat tak, aby vám mohla nabídnout nejenom tvorbu, která se za 10 let naší existence stala standardem, ale mohla navýšit tuto úroveň o články i akce nové, pestřejší a užitečnější. Jsme přesvědčeni, že se tedy jistě máte na co těšit. Nechceme však jen přidávat kvantum novinek. Jako největší studentská organizace na ČZU chceme také dále prohlubovat budování pozitivních vztahů jednak mezi studenty samotnými, ale i mezi studenty a univerzitou tak, abychom se podíleli na tvorbě ještě příjemnějšího studentského prostředí. Protože zastávám názor, že to je náš hlavní smysl.  

Současně s naší tvorbou z vaší strany občas přibývají kromě chvály i kritické hlasy. Ano, i my jsme lidé a občas se stává, že chybujeme. Kritiky se však nebojíme, ale musí to být kritika konstruktivní, taková, která nás vždy bude posouvat vpřed. Za takové podněty a připomínky budeme velice vděční a jsme přesvědčeni, že nám zajistí do budoucna zdárný vývoj. 

Závěrem bych vám osobně rád za celou naši redakci popřál úspěšný semestr plný nikoliv jen dobrého prospěchu, piva a pracovního zdaru, ale i skvělých zážitků a hodnotných informací zprostředkovaných právě našimi univerzitními novinami iZUN.eu. Věříme, že nám zůstanete nakloněni i nadále.  


S přáním všeho dobrého, 

Aleš Kotrbatý 

šéfredaktor 

Autoři: Aleš Kotrbatý Foto: Filip Soukup
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

12. 02. 2018 0

„Letňák“ začíná a iZUN se mění!

Číst více
02. 10. 2017 1

Úvodní slovo šéfredaktora pro Akademický rok 2017/2018

Číst více
31. 01. 2017 33

SLOVO ŠÉFREDAKTORA: O komentářích a kritice

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙