Green Office KaM- úspěchy a plány

10. 12. 2018 0 {{ articleTotalLikes }} Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
GO KaM - tedy Green Office kolejí a menzy. Zabývá se nejen otázkou udržitelnosti, péčí o životní prostředí, ale i třeba minimalizací a efektivním třídění odpadu, šetřením energiemi a mnohým dalším. Víte, co vše už v našem kampusu díky tomuto projektu funguje? A co se chystá do budoucna?

Více základních a obecných informací o GO KaM jste se mohli dočíst v článku ČZU je zase o něco zelenější, který na našem webu vyšel letos v říjnu.

Tedy jen krátce na úvod; Green Office, v doslovném překladu Zelená kancelář, je kancelář pro udržitelnost univerzitního kampusu, která studentům i zaměstnancům umožňuje starat se o udržitelnost na své univerzitě. Jejím cílem je vytvářet moderní a environmentálně uvědomělé prostředí pro všechny uživatele areálu kolejí a menzy (KaM) na ČZU. V zahraničí (Německo, Holandsko, Belgie) již Green Office běžně fungují, první byla založena v roce 2010 na Maastrichtské univerzitě, ale v České republice je zcela první svého druhu!

Co všechno již Green Office KaM na naší univerzitě vytvořila a zavedla?

 • Navázali jsme na projekt z roku 2013 SPOLU na BRKO (BRKO je název pro biologicky rozložitelný komunální odpad, pozn. redakce), zjednodušili jsme a zpříjemnili komunitní kompostování pro studenty na kolejích. V září letošního roku proběhla akce s názvem Rozveselíme kompostéry! Za účasti studentů a dobrovolníků byly kompostéry na kolejích pomalovány, vyčištěny a dali jsme na ně nové informační cedule.

 • Studenti z kolejí si mohou vyzvednout  u vedoucího koleje koše na bioodpad a papírové sáčky pro snadné třídění bioodpadu a jeho vynášení. Zpracováváme tedy bioodpad v místě jeho vzniku, přímo na kolejích. V ČR jsme v tomto zcela první! Vzniklý kompost je určený na obohacení půdy záhonků, na vyrovnání terénu, pro pokojové květiny apod.
 • Rozvěsili jsme na každé dveře pokojů na kolejích "Manuály třídiče" v českém i v anglickém jazyce, aby každý, i zahraniční, student věděl, co kam patří a jak nakládat třeba s oleji.

 • Proběhla analýza třídění odpadů. Např. podle obsahu kontejnerů na nápojové kartony, mnoho studentů neví (nebo nerespektuje), co do takového kontejneru opravdu patří. Stále máme velký prostor zlepšit jak náš přístup k třídění, tak i samotné předcházení odpadům.

 • Nádoby na tříděný odpad byly rozšířeny o kontejner na kov. Přeci jen, plechovkového piva či energetických nápojů se na kolejích vypije velké množství. Díky stříbrným kontejnerům tak nyní mohou být tyto a podobné plechovky jak od nápojů, tak i od potravin, směrovány k recyklaci.
 • Uspořádali jsme informační kampaň o třídění žárovek; žárovky patří do směsného odpadu, ne do elektroodpadu, kde často končí!
 • Bylo vytvořeno nové, pěkné stání na kontejnery s motivačními texty a poděkováním. (Možná jste si všimli, když jste procházeli kolem koleje JIH...)

 • Již dvakrát proběhlo dotazníkové šetření směrované na studenty na kolejích (pokaždé v českém i anglickém jazyce).

Green Office KaM je především o studentech a jejich zájmu a přístupu. Každý student se může stát součástí Green Office, ať už aktivně s vlastním projektem, nebo pasivně s respektováním environmentálních přístupů, od šetření energiemi po správné třídění odpadů.

Svůj návrh na zlepšení kampusu kolejí ČZU můžete kdykoliv napsat na email [email protected]. Společně ho můžeme realizovat.

Můžete sledovat i facebookovou stránku Green Office KaM, kde naleznete všechny aktuality o tom, co se děje nebo co se chystá v kampusu kolejí, a zároveň se zde můžete rovněž aktivně zapojit a přispět svými nápady.Jaké projekty GO KaM v nejbližší době připravuje? 

 • Reuse point na koleji A - místo pro sdílení věcí, jídla, nádobí... pro studenty ubytované na koleji A (zatím především jako testovací místo; jsou zde na to vhodné prostory a malá komunita)

 • Enviro večery - čtvrteční večery v Point One (sídlo kolej G) na téma Zero Waste, odpovědný přístup k životnímu prostředí apod. 

 • Filmové večery na environmentální témata s diskuzí

 • Informační kampaně na zlepšení třídění odpadů

 • Menza - snížení gastroodpadu a používání jednorázového nádobí

 • Venkovní filtr na vodu - konec balených vod v kampusu ČZU!

 • Výměna kontejneru na velký elektroodpad za nový typ

 • Nádoby na zářivky na kolejích

 • Tipy a návody pro organizátory festivalu Miss Agro s cílem snížit množství odpadu vzniklého během festivalu

Závěrem... Kdo stojí za vznikem GO KaM?

Jméno: Ing. Jana Půlpánová

Povolání: podnikatelka, zakladatelka společnosti Envirostyl.cz

Krátký životopis: Jsem absolventkou ČZU, FAPPZ, kde jsem studovala obory zaměřené na odpady a odpovědnost k životnímu prostředí. Tato témata jsou mi osobně velice blízká. Během studií jsem založila studentský klub SPOLU na ČZU (2012-14), což byl takový předvoj právě Green Office. Od ukončení studia si přeji s univerzitou spolupracovat na profesní úrovni a realizovat environmetální projekty. Chtěla bych, aby kampus kolejí odrážel to, co se na univerzitě učí, převáděl teorii do praxe, tím působil na rozvoj studentů a celé společnosti

Jméno: Ing. Jana Rácová

Povolání: ředitelka kolejí a menzy ČZU

Krátký životopis: Jsem absolventkou ČZU, FAPPZ, oboru rostlinná výroba. Mé životní hodnoty se zakládají na ohleduplném přístupu k okolní přírodě a všemu živému. Tento přístup chci více reflektovat i v kampusu kolejí a předávat dalším generacím. Vidím velkou příležitost rozvíjet návyky pro udržitelnost u našich ubytovaných studentů, které si mohou přenést i do vlastních domovů.

Mrkni taky na tohle

20. 03. 2014 2 0

Podnikatelský inkubátor ČZU – podpora začínajících podnikatelů

Číst více
21. 04. 2013 2 0

Slow Food - čas na kvalitní a dobré jídlo

Číst více
11. 03. 2013 3 0

Dead Drop na ČZU – Sdílejte v ptačí budce

Číst více

Komentáře

Uživatel

Odpovídáte na komentář {{ commentParentAuthor }}.

Naši partneři

 • Dáme zkoušku KPMG Díly na traktory CK MUNDO ČZU
 • Díly na traktory FAPPZ FLD FTZ FZP