Končící rektor Balík studentům ČZU: Buďte hrdí na svou univerzitu!

26. 01. 2018 6 1 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
iZUN.eu provedl možná poslední rozhovor s dosluhujícím panem rektorem prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c. Kromě vyjádření podpory prezidentského kandidáta a vyhodnocení uplynulých let s námi pan rektor pohovořil i o dalších zajímavých tématech.

Vaše funkční období na ČZU se blíží ke konci. Jak hodnotíte uplynulé roky?

Dělat rektora po dobu osmi let pro mě byla obrovská čest. ČZU je univerzita s obrovskou tradicí - více než 110 let. ČZU je prestižní univerzita u nás i ve světě a vést ji pro mě byla radost. Radost vést lidi, které mám rád, radost pracovat pro instituci, kterou mám rád.Myslím, že ty roky mohu hodnotit pozitivně.

Podařila se tady řada věcí. Univerzita je stabilizovaná a je tu dobrý základ pro další rozvoj.

A vážím si i zdánlivých detailů – Poníček na univerzitě slouží mladým zaměstnancům.

Je tady filmový festival, který má dozvuky v celé České republice. 

Rozhovor.

Existuje ze zmíněných věcí nějaký počin, který byste označil během Vaší éry za nejdůležitější?

Nemohu říct, že nejdůležitější je jedna věc. To určitě ne. Protože těch věcí byla řada a všechny zapadají do mozaiky toho, co na univerzitě chceme rozvíjet. Například výstavba nových pavilonů. Vznik Fakulty tropického zemědělství. Umístění v mezinárodních žebříčcích na předních místech. Jsme v kategorii 801–1000 nejlepších univerzit na celém světě. Mezi českými univerzitami jsme na 7. místě. To je výborné umístění.  

iZUN: ČZU má též výborné kontakty se zahraničím. Podařilo se během Vašeho působení tyto vztahy ještě posílit? Nedávno proběhla například Vaše schůzka s rektorem Dr. Randy Woodsonem z North Carolina State University (NCSU)...

Bio zpovídaného

Jméno: Jiří Balík

Povolání: Rektor ČZU

Krátký životopis: Jiří Balík vystudoval v letech1973 – 1978  Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Poté působil již na České zemědělské univerzitě jako docent, následně i jako profesor. Pracoval zde též na různých pozicích a roku 2003 se stal prorektorem ČZU pro školní podniky a styk s odbornou veřejností, odkud už to byl jen krůček k postu rektora, jímž se v roce 2010 stal.

Určitě. Byli jsme zapojeni do řady organizací, ICA, CASEE, Dunajské konference rektorů, kde jsem byl dva roky prezidentem a čtyři roky viceprezidentem. Byla podepsána spousta bilaterálních smluv. Například s North Carolina State University, Ohio State University atd.

Myslím, že se nám dařilo, protože naše univerzita má prestiž a díky ní mají druzí zájem o spolupráci.

Nyní bych se Vás rád zeptal i na ty negativnější věci. Co se kupříkladu během těch let nepodařilo, s čím nejste na 100 % spokojen?

Jako rektor, jako dobrý hospodář mám velké vize. Kdybych ty vize velké neměl, tak by se nepodařila ani polovina z toho co teď. Takže mohu říct, co se nezrealizovalo.

Původně jsem myslel, že budu končit a rekonstrukce auly bude hotová. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, peníze na ni díky ministerstvu školství máme. To je sice nesplněný sen, ale jsem rád  kam až se tento projekt podařilo dotáhnout.

A co se dále nepodařilo, a to nebylo v mých silách, bylo získat Brandejsův statek do našeho vlastnictví.

Neřešili jste též problémy se stále se snižujícím rozpočtem v minulých letech?

Rozpočet na rok 2018 by měl být vyšší více než o 13 %. Během mého působení jsme problém s rozpočtem neměli jenom my, ale měly ho všechny univerzity, protože se snižovaly peníze, které šly na univerzity. My jsme za těch 8 let udělali obrovský pokrok v tom, že jsme se stali univerzitou s výrazným zaměřením na vědu a výzkum. To nám velice pomohlo. Na letošní rok by v rozpočtu oblasti vědy a výzkumu mělo být 255 500 000 Kč, což je oproti loňskému roku nárůst o 23 %. To je obrovský úspěch.

Ve srovnání růstové dynamiky jsem mezi univerzitami na prvním místě. Máme nárůst o 9,6 % v hodnocení vědecko-výzkumných aktivit. To znamená, že změny v letech 2010–2013, i z hlediska rozpočtu univerzity, nyní přináší plody. Ta trajektorie univerzity je dobře založená a má dobrý směr.

Dále jsou tady peníze pro dalšího rektora na fondech, které budou určitě sloužit k rozvoji univerzity. 

Materiálů bylo dost.

Studentské organizace se vždy snažily dělat ČZU též ještě lepším místem. Jaké jste s nimi měl vztahy? Jak hodnotíte jejich fungování? Co by se mělo podle Vás zlepšit?

To je dobrá otázka. Univerzita tu je pro studenty, vzájemně si máme pomáhat a já děkuji všem studentským organizacím za jejich práci.

Samozřejmě, každý z nás může něco zlepšit, ale organizace typu iZUN.eu, Asociace studentů a další, nechci je konkrétně jmenovat, dělaly ve svém volném čase hodně pro univerzitu, pro své spolužáky. Jsem za to vděčný. Skutečně ten rozvoj je tady vidět a přináší to dobré jméno univerzitě, prestiž.

Jsem opravdu vděčný studentským organizacím, když mluví o univerzitě a dělají pro tu univerzitu něco dobrého.

Strasti zkouškového období zastínilo nedávné první kolo přímé volby prezidenta České republiky. Osobnost jako Vy se jistě o politiku zajímá. Máte již vybraného kandidáta do druhého kola?

Budu volit pana profesora Drahoše. Znám ho jako výborného manažera, zkušeného vědce a především čestného člověka. Bude dobrým prezidentem, pro univerzity i pro celou společnost. Osobně ho znám osm let a známe se i jako rodiny. Společně s mojí ženou Miluškou, obdivujeme, jak se paní Drahošová zapojila do kampaně.

Budu volit pana profesora Drahoše.

Mohu Vám prozradit, že jste mezi studenty velmi oblíbený. A to nejenom pro Vaše vystupování, ale například i díky plamenným projevům. Bude Vás možné na ČZU zastihnout i nadále?

Bude. Budu pokračovat jako vedoucí katedry Agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, to je vlastně moje mateřská katedra. Dělám tam vlastně vedoucího katedry a to je něco jako rodina. Takže se na to těším. Opět rozjedeme projekty s doktorandy a opět budu nadále pomáhat univerzitě i budoucímu rektorovi.

Pochutnáváte si na Suchdolském Jeníkovi a dalších produktech ČZU, chutnají Vám?

Ač nejsem pivař, musím říct, že Jeník mi chutná, velmi mi chutná, ale není to, co já preferuji.

Preferuji víno. A naše mělnické víno, například Rulandské bílé, které je v Salónu vín, je obrovský úspěch. Máme výborná vína. Každý, kdo dostane naše víno, tak je s ním spokojen.

Za ty úspěch také pokládám, že se nám podařilo vysadit nový vinohrad na ploše dvou hektarů a další dva hektary se nyní budou vysazovat.

Předpokládám, že nyní budete mít i více času na rekreační aktivity. Prozradíte našim čtenářům své vášně? Například sportovní?

Kdysi jsem hrával fotbal a uměl jsem hrát všechny kolektivní sporty, takže určitě budu mít více času na to, abych občas došel na fotbal.

Kolektivní sporty jsou nádherné a už se těším, až budu více sledovat nejenom sportovní dění u nás v republice, ale i na mezinárodním poli.

A co se týče aktivního sportu, tak bych se rád více jakkoliv aktivně pohyboval.

Nyní bych rád přešel k Vašemu mládí. Vystudoval jste Agronomickou fakultu zde na ČZU. Jaké máte vzpomínky na dobu studia? Předpokládám, že ČZU se od těch dob změnila k nepoznání.

Změnilo se toho hodně, celý systém se změnil, určitě. Mladí lidé jsou jiní, studenti jsou jiní, ale určitě nejsou horší, než jsme byli my, protože jsou plní života, plní očekávání.

Když jsem studoval Agronomickou fakultu, tak jsme měli pevný rozvrh, měli jsme to naplánované, při studiu jsme měli povinnou Vojenskou katedru, takže nám to sebralo dost času.

Na svá studia vzpomínám velmi rád. Měli jsme skvělou partu, bylo nás v závěru studia v ročníku asi 120. Do dneška se vídáme, do dneška si pomáháme a myslím si, že z mých kolegů se všichni ti absolventi dobře prosadili na trhu práce i ve vědě a výzkumu.

Nápad stát se rektorem univerzity, jako je ČZU, přišel tedy již za dob Vašich studií?

Ne, za studijních let to nebylo. Napadlo mě to až v období, kdy jsem končil jako prorektor, kdy jsem byl v týmu emeritního rektora profesora Hrona.

Předtím jako studenta mě to ani nenapadlo. Byl jsem rád, že se mohu zapojit na tehdejší katedře Agrochemie a výživy rostlin do procesu vědy, výuky a výzkumu. Rektorské ambice jsem tehdy zdaleka neměl. Já jsem vždycky měl rád, když se něco dodělá a pak se otevře další horizont. Takže o rektorovi jsem doopravdy začal uvažovat až někdy v létě v roce 2009.

Co byste popřál svému nástupci a v jakých projektech by se podle Vás mělo do budoucna pokračovat s vyšší prioritou?

Děkuji za tuto otázku. Profesoru Skleničkovi a jeho týmu samozřejmě přeji, ať se mu daří. Když se daří rektorovi, tak se daří i celé univerzitě. Tu univerzitu mám rád a je to prostě moje priorita. Rád budu pomáhat.

V čem pokračovat? Jsou zde vlastně peníze získané z operačních programů VVV, to znamená, jsou to tři velké stavby, ať už je to výstavba nové budovy pro Fakultu tropického zemědělství, Hi-tech pavilon pro Fakultu lesnickou a dřevařskou, pavilon pro zpracování zemědělských produktů pro FAAPZ. Tyto projekty jsou klíčové v rozvoji univerzity. Dále jsou tady další projekty, v tomto týdnu jsme podali žádost do tzv. nábytkové výzvy, zase to přinese peníze pro rozvoj celé univerzity.

Je tady řada věcí otevřených a trend je doopravdy výborný. Vím, že pan rektor Sklenička – stejně jako já - klade důraz na vědu a výzkum. V tom jsme za jedno a v tom když se pojede, tak to jen zvýší prestiž univerzity.

Jaké zkušenosti si z vedení tak obrovského celku, jako je ČZU, odnášíte?

Je to o komunikaci s lidmi. Člověk musí mít cit pro dané řešení a musí být schopen kompromisu tak, aby byl schopný sladit zájmy rektorátních pracovišť se zájmy fakult mezi sebou. Aby spolu fakulty stále spolupracovaly. To je velký úkol. Samozřejmě se člověk také učí, ale velká část musí být dána od pána boha. 

iZUN: Jak byste chtěl, aby na Vás studenti a zaměstnanci ČZU vzpomínali?

Aby na mě vzpomínali samozřejmě v dobrém. Snažil jsem se být dobrým rektorem, kdy jsem se snažil pomáhat, sloužit naší univerzitě i kolegům. Takže to je takové mé hluboké přání, aby na mě vzpomínali v dobrém. Až historie zhodnotí, co se zde podařilo udělat. Ale když si člověk projde areál, tak si myslím, že určité stopy jsem zde zanechal.

Chtěl byste ještě něco skrz nás vzkázat studentům? Nějaké Vaše poselství?

Jsem trošku zaskočen, ale jednu věc, kterou nosím to na srdci, bych chtěl říct: Buďte hrdí na svou univerzitu. Je to dobrá univerzita, určitě naleznete uplatnění na trhu práce. Snažte se jí dělat čest.

Buďte hrdí na svou univerzitu. Je to dobrá univerzita, určitě naleznete uplatnění na trhu práce. Snažte se jí dělat čest.

iZUN: Položím Vám nyní na závěr naší klasickou otázku. Jaký máte názor na klecový chov drůbeže?

(Úsměv) Ano, to jsem dostal kdysi od vás, když jsem nastupoval! Už jsem myslel, že to nedáváte. Je to klasika a dobré organizace jako vy si zakládají na určitém konzervatismu.

Mám na to stejný názor jako tenkrát. Nepatří to do chovu, je to něco, co je již dávno překonané. Toto pojetí chovu je již dávno mrtvé a jsem za to rád. Zvíře potřebuje také svobodu a z toho volného chovu je i v daleko lepší kvalitě.

iZUN: DĚKUJEME ZA ROZHOVOR!

Top komentář
28 ledna, 2018 - 10:53 - Anonymní zemědělec (bez ověření)

To by mne zajímalo, který řebříček škol rektor myslí, protože např. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/czech-republic a zde https://www.usnews.com/education/best-global-universities/czech-university-of-life-sciences-prague-529098 nebo zde https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/zebricek-academic-ranking-of-world-universities-2017 asi myslí tento https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/vysel-zebricek-the-world-university-ranking-2018 rozhodně nic z toho není důvodem k jásotu, umístění českých univerzit je obecně mizerné, stačí porovnat např. s Rakousekm ( menším než my), Holandskem ( větším než my) atd. tedy se srovnatelně velkými zeměmi

Autoři: Aleš Kotrbatý Foto: Filip Soukup
Pohledem autora

Rozhovor proběhl v krásném prostředí kanceláře rektora ČZU. Pan Jiří Balík působil značně uvolněně, rozhodnou a jasnou mluvou potvrdil své zkušenosti získané dlouholetou pedagodickou, vědeckou a manažerskou činností.

nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

02. 12. 2020 0

Škola čar a zemědělství v Suchdolovicích

Číst více
24. 05. 2020 0

Menza zpátky ve hře!

Číst více
02. 03. 2020 7

Koronavirus na ČZU: Proč jsou média informována dříve než my?

Číst více

Komentáře

Uživatel
Petr
Petr - 26 ledna, 2018 - 15:04

https://www.facebook.com/CZUvPraze/videos/1627984090584880/ https://www.facebook.com/drahosjiri/videos/707339802987052/

| 3
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 28 ledna, 2018 - 10:53

To by mne zajímalo, který řebříček škol rektor myslí, protože např. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/czech-republic a zde https://www.usnews.com/education/best-global-universities/czech-university-of-life-sciences-prague-529098 nebo zde https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/zebricek-academic-ranking-of-world-universities-2017 asi myslí tento https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/vysel-zebricek-the-world-university-ranking-2018 rozhodně nic z toho není důvodem k jásotu, umístění českých univerzit je obecně mizerné, stačí porovnat např. s Rakousekm ( menším než my), Holandskem ( větším než my) atd. tedy se srovnatelně velkými zeměmi

| 5
Anonymní zemědělec
Anonymní zemědělec - 28 ledna, 2018 - 15:34

Kde se dá víno naší univerzity v areálu zakoupit?

| 1
Matěj
Matěj - 29 ledna, 2018 - 19:25

V čzu obchodě v menze.

| 2
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 12 prosince, 2018 - 17:05

snad se na tuhle svini uvaří voda

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 23 prosince, 2018 - 19:06

mn

| 0

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙