Nová budova CEMS II konečně otevřena!

12. 09. 2017 25 {{ articleTotalLikes }} Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Po dlouhých měsících, kdy se studenti i zaměstnanci naší univerzity museli při své každodenní cestě do školy či do práce trpělivě vyhýbat vozidlům stavby, dle pokynů informační cedule přecházet na druhý chodník a někdy i snášet hluk či prach šířící se z prostoru vedle hlavní budovy PEF, jsme se všichni dočkali. Lešení zmizelo a červená budova zářící čistotou a novotou dnes poprvé otevřela své dveře veřejnosti.

Slavnostní otevření budovy CEMS II, tedy Centra ekonomicko-manažerských studií, připadlo na 12. září 2017. Milé hostesky u hlavního vchodu vítaly každého příchozího úsměvem a sklenkou sektu, a tak když se přiblížila 11. hodina dopolední, kdy měla být akce oficiálně zahájena, nová budova již byla poměrně zaplněna davy lidí, mezi nimiž rozhodně nechyběli ani ti, kteří mají na její realizaci značné zásluhy. Téměř přesně úderem 11. hodiny se ujal slova Mgr. Josef Beránek, tiskový mluvčí ČZU, který přivítal všechny přítomné a jmenovitě pak ty, kteří se již o malou chvíli později mohli chopit nůžek a přistoupit ke slavnostnímu přestřižení pásky.

Vchod do nové budovy CEMS II

Sklenky přichystané k přípitku

Tohoto slavnostního aktu se samozřejmě zúčastnil rektor ČZU, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. Dále pak nechyběl např. emeritní rektor ČZU a emeritní děkan PEF prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., současný děkan PEF Ing. Martin Pelikán, Ph.D., také rektor UK prof. Tomáš Zima, předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch, náměstkyně MŠMT ČR pro řízení ekonomické sekce paní Zuzana Matušková, nebo třeba předsedkyně Akademie věd ČR paní Eva Zažímalová.


"Cesta k realizaci tohoto projektu nebyla vůbec snadná."

Po přestřižení pásky následoval proslov rektora ČZU. V následujících minutách jsme tak měli možnost dozvědět se nejen, že o výstavbě CEMS II se začalo poprvé mluvit krátce po otevření budovy CEMS I, tedy již v roce 2006, ale také, že cesta k realizaci tohoto projektu nebyla vůbec snadná. Záleželo na mnoha okolnostech, názorech spousty lidí, kteří se ve svých funkcích neustále měnili a přicházeli lidé noví, s novými názory, na jejich vzájemné spolupráci a celkové náklonnosti k podpoře rozvoje výuky ekonomiky na ČZU. Pan Jiří Balík pak jmenovitě poděkoval bývalému náměstkovi MŠMT ČR, panu Mgr. Tomáši Hrudovi, jenž rozhodně nezastával názor, že by snad výuka ekonomie měla patřit jen na VŠE, a za jehož působení ve funkci (v období 2012-2014) se tak konečně začalo pro takřka vysněnou budovu CEMS II blýskat na lepší časy.

Top komentář
28 září, 2017 - 21:59 - Anonymní zemědělec (bez ověření)

Holý neštěstí... než otevírat další barák, tak bych se spíš zaměřil na kvalitu...

Teď tedy trochu čísel, která ostatně k ekonomické fakultě tak nějak neodmyslitelně patří. 10. srpna 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tím se nakonec stala společnost Zlínstav, a.s. ze Zlína, projektantem byla společnost STOPRO, s.r.o., sídlící na Praze 5. Samotná stavba byla zahájena 25. ledna 2016 a dokončena 8. června 2017. Celková doba výstavby tedy byla 16 měsíců a 14 dnů. Náklady na realizaci budovy CEMS II činí 164,3 mil. kč včetně DPH. Uvnitř budovy naleznete 3 velké posluchárny pro 60 studentů, 23 seminárních místností (s kapacitou buď pro 36, 30 nebo 24 studentů) a 11 konzultačních místností.

Na závěr svého proslovu pan rektor znovu všem poděkoval a předal slovo panu Milanu Štěchovi. Dále se poděkování ujala paní Zuzana Matušková, která podotkla, že nová budova krásně a velmi vhodně doplňuje celý areál naší univerzity. Ke slovu se pak dostal i rektor UK Tomáš Zima a děkan PEF pan Martin Pelikán, který mimo jiné nezapomněl zmínit i stovky dělníků a řemeslníků, kteří tuto novou moderní budovu vystavěli.


"Nová budova krásně a velmi vhodně doplňuje celý areál naší univerzity."

V 11.30 za slavnostní fanfáry trubačů (studentů Lesnické a dřevařské fakulty) pak rektor ČZU Jiří Balík pozvedl sklenku k oficiálnímu přípitku, který doprovodil moudrými slovy. Připomněl nám, že budova je jen součástí celku. Ale důležití jsou i lidé. Tedy především my, studenti. My tvoříme ČZU takovou, jaká je.

Po přípitku a posledním potlesku následovala neformální, individuální prohlídka vnitřních prostor a následně se postupně všichni odebrali do prvního poschodí, kde už byl pro všechny připraven velmi bohatý raut.


"Budova je jen součástí celku. Ale důležití jsou i lidé. Tedy především my, studenti."

 

Závěrem můžeme jen dodat, že vzhledem k tomu, že letos slaví Provozně ekonomická fakulta výročí 65 let od svého založení (v roce 1952), nemohla si snad ani přát lepší „dárek k narozeninám“, než je nová budova CEMS II. Tak doufejme, že se v ní bude dobře studovat nejen všem studentům současným, ale i těm budoucím, kteří třeba teď ještě ani nevědí, že se na ČZU za pár let ocitnou… :-)

Všechny fotky z akce naleznete zde ve fotogalerii a taky na našem FB.

Mrkni taky na tohle

24. 05. 2020 0 2

Menza zpátky ve hře!

Číst více
02. 03. 2020 7 24

Koronavirus na ČZU: Proč jsou média informována dříve než my?

Číst více
22. 11. 2019 0 3

Gaudeamus Alkotour ČZU 2019: ohlédnutí za titulem

Číst více

Komentáře

Uživatel

Odpovídáte na komentář {{ commentParentAuthor }}.

Naši partneři

  • Dáme zkoušku KPMG Díly na traktory CK MUNDO ČZU
  • Díly na traktory FAPPZ FLD FTZ FZP