Rektor: Důležití jsou lidé, jen budovy nestačí

27. 02. 2019 20 1 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
V úterý 26. února v dopoledních hodinách se Kongresový sál v budově SIC na ČZU zaplnil zaměstnanci i studenty, kteří využili příležitosti a přišli na otevřenou debatu s rektorem ČZU, prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc.

Tématem debaty byla výstavba Výukového centra zpracování zemědělských produktů a také nová pravidla Metodiky tvorby rozpočtu univerzity pro rok 2019. Hned v úvodu prezentace pan rektor zmínil některá důležitá fakta a čísla, aby přítomným posluchačům nastínil v širším kontextu celou situaci ohledně výstavby Výukového centra, na které ČZU získala v roce 2017 dotaci ve výši 378 milionů Kč.

Kvůli tomuto projektu zde dokonce nedávno vznikla Petice za lepší ČZU, která mimo jiné říká „Touto peticí chceme vyjádřit bezpodmínečnou podporu výstavbě Výukového centra“. Její plné znění naleznete ZDE. Jak se během debaty vyjádřil pan rektor, vytváření a podepisování petic je samozřejmě v pořádku, ale otázkou je, zda by petice podepsali všichni lidé i v případě, že by znali všechna fakta a informace.


Jako jeden z prvních bodů pan Sklenička uvedl, že po předložení první verze studie nebyl projekt provozně, funkčně ani prostorově dořešen. Ve druhé, přepracované verzi chyběla (a stále chybí) studie udržitelnosti; bylo spočítáno pouze to, kolik zaměstnanců bude přibližně potřeba na provoz nové budovy.

Druhým zásadním faktem je skutečnost, že zde dosud chybí jakákoliv spolupráce a finanční podpora ze strany potravinářských firem, která je dle slov rektora při výstavbě takového centra zcela zásadní a má stát na samém začátku.

Také byl zmíněn poněkud nečekaný doplatek kofinancování staveb ještě za minulé období (nový pavilon FTZ, dosud rozestavěná aula), který činí 93 milionů Kč. Tento dluh musí univerzita zaplatit a sehnat mimo rozpočet, jinými slovy o tolik více zaplatí za novou aulu.

Já dodnes tu studii udržitelnosti neviděl, je to velká investice, přijde mi to stále nedotažené


Rektor následně upozornil na celkovou rozlohu laboratoří jednotlivých fakult (včetně všech skleníků, výzkumných pracovišť atd.), z čehož vyplynulo, že FAPPZ už nyní těmito prostory zaujímá plochu 7 200 m². Oproti ostatním fakultám, kde se počet laboratoří pohybuje v rozmezí cca 20-50, na Agru se jedná o 281. „Jestli něco dělá na univerzitě zle, jsou to vždy příliš velké rozdíly mezi jednotlivými fakultami. Za minulého vedení i za poslední rok nového vedení se nám podařilo například to, že jsme konečně srovnali platy na fakultách, což je velmi důležité,“ vyjádřil se Sklenička.

Dále pokračoval: „Nová budova je jen jednou z priorit. Potřebujeme postavit koleje. Letos jsme nevyhověli asi 1300 studentům. Na koleje žádné peníze od státu nedostaneme. Můžeme si vzít úvěr, kolej je výdělečná a na splátky si vydělá, tam je několik možností, problém ale je, KDE tu kolej postavit. Chceme také postavit novou sportovní halu, na tu také nejspíš nedostaneme peníze. Takže já samozřejmě souhlasím s tím, že potravinářství je na naší univerzitě do budoucna určitě přínosné, ale je potřeba si uvědomit, že to není zdaleka jediná priorita. Pokaždé máte peníze třeba na tři priority, ale těch priorit je deset. A vy musíte vybírat.“ Bylo tím také poukázáno na skutečnost, že prostory v areálu již docházejí. Tento nový pavilon bude stát v místě, kde je ideální a možná poslední volná plocha na výstavbu nového bloku kolejí.

Myslím si, že je velmi důležité, že se univerzita stará o to, aby měli studenti kde bydlet

Dosud zde chyběla odpovědnost fakult při výstavbě a financování nových budov. Proběhla jednání a letos v lednu bylo před kolegiem rektora rozhodnuto, že chtějí-li se fakulty dále rozvíjet, bylo by na místě, aby si svůj provoz platily samy, každá za sebe. „Beru to jako první krok k částečné nápravě skutečnosti, že některé fakulty byly dotovány jinými,“ říká rektor.

Ano, samozřejmě na ten projekt mám také pozitivní názory

Pro výstavbu nového Výukového centra byly tedy stanoveny dvě hlavní podmínky. „Dohodli jsme se s paní děkankou tak, že pokud FAPPZ převezme odpovědnost za provoz současných budov včetně nového potravinářského pavilonu, tedy bude souhlasit s úhradou částky nad rámec získané dotace a pokud FAPPZ souhlasí s každoroční úhradou provozních nákladů nové budovy i v případě ztrát, tak za těchto okolností vedení ČZU souhlasilo s výstavbou nového pavilonu.“

Následoval prostor pro dotazy a diskuzi.

Agro je tu nejdéle, je tudíž celkem logické, že zaujímá největší plochu a má hodně budov, nemyslíte?

Když se postavilo MCEV 1 a následně MCEV 2, musela FŽP postupně vyklidit první a pak i druhou půlku FLD. Jako fakulta jsme na tom byli rozhodně nejhůř. Rozvoj FŽP je inhibován, neboť nemá prostory. Teď jsem tu samou variantu, tedy vyklizení prostorů na MCEV, nabídl Agru, ale bylo to pro ně zcela nepředstavitelné, přestože Agro je na tom zdaleka nejlépe ze všech fakult. A to původně Agro ani nechtělo převzít odpovědnost za své náklady (během prvního jednání o nové metodice rozpočtu byli někteří zástupci FAPPZ proti, pozn. redakce).

Ty prostory, které by měly být vyklizeny, ale přece nejsou srovnatelné.

Samozřejmě, to ne. Já myslím, že kdyby se takto uvažovalo od začátku, bylo by logické, aby katedry potravinářství na MCEV svůj prostor měly. Máte pravdu v tom, že není efektivní, aby se katedry či fakulty stále stěhovaly sem tam.

Zaznělo zde dnes hodně negativních argumentů. Máte i pozitivní názor na tento projekt?

Ano, samozřejmě na to mám také pozitivní názory. Potravinářství není momentálně špičkový obor, ale spadá do špičky. Nicméně špičku dělají především lidé, až pak technologie, prostory atd. Já zde vidím i obory, které by nás do žebříčků těch nejlepších univerzit mohly dotáhnout mnohem rychleji, kdybychom je rozvíjeli.

Vyplatí se investovat do tří nových fakult, ukazují, že mají opravdu velký drive

Obor Výživa a potraviny je hodně naplněn, absolventi nemají problém najít uplatnění. Navíc peníze z akreditací jsou určeny na pavilon, nikoliv na koleje, pokud je nevyužijeme, museli bychom peníze vrátit?

Ano, to je pravda. Ale nebyli bychom zdaleka jediná nebo první univerzita, která by se nepustila do projektu a vrátila peníze. Ale jak jsem řekl, my stavět budeme. Za těch podmínek, které jsem zde zmínil.

Potravinářský pavilon podle mě může přinést mnoho dobrého, ale také mnoho provozních i organizačních problémů

Děkanka FAPPZ prof. Ing. Iva Langrová, CSc.:Kdybychom to nepostavili, byla by to veliká škoda, jak pro naší fakultu, tak pro celou univerzitu. Jsme si dobře vědomi rizik a úskalí, která pan rektor zmínil, ale domnívám se, že to zvládneme a tím pomůžeme celé univerzitě. Myslím si, že je to úspěch toho, že jsme schopni se domluvit. Ano, máme hodně laboratoří, ale chci říct, že se mi velmi líbí myšlenky společných sdílených laboratoří, Agro je otevřené této myšlence a budu hrozně ráda, když za námi kolegové z jiných fakult přijdou a určitě se domluvíme na spolupráci. Děkuji.“

Upraveno 5.3. 2019: V reakci na komentáře jsme se pokusili dohledat a dodatečně do článku vložit také audio záznam celé debaty. Bohužel dle zdrojů univerzity oficiální kompletní nahrávka není k dispozici. V komentářích níže byl sice uveden odkaz na část debaty, ale odkazy na neúplné nahrávky do článku vkládat nechceme. Děkujeme za pochopení.

Autoři: Tereza Beckeová Foto: ČZU
Pohledem autora

Tento článek je pouze objektivním souhrnem veřejně vyřčených informací a nezahrnuje mé subjektivní názory. Přímé citace pana rektora, stejně jako dotazy z publika, byly redakčně zkráceny, rozhodně však nebyl nijak pozměněn jejich obsah a význam.

nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

02. 12. 2020 0

Škola čar a zemědělství v Suchdolovicích

Číst více
24. 05. 2020 0

Menza zpátky ve hře!

Číst více
02. 03. 2020 7

Koronavirus na ČZU: Proč jsou média informována dříve než my?

Číst více

Komentáře

Uživatel
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 01 března, 2019 - 13:12

Neměla by se zemědělka hlavně vrátit k zemědělství? Kolik vyprodukuje agronomů, zootechniků atd. Stálá snaha tvářit se jako VŠCHT, jako PřF UK, jako ekonomka, atd. vede tu škola někam divně. Vždy bude lepší VŠE v ekonomii, PřF UK v biologii, strojárna ČVUT ve strojírenství atd. Zemědělská škola se má držet zemědělství ( + lesnictví atd.) a ne se rozmachovat všude kolem.

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 04 března, 2019 - 07:57

atd

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 04 března, 2019 - 07:57

atd

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 09:04

Proč v lánku nejsou uvedeny argumenty Ing. Richarda Sladkého - tajemníka FAPPZ, který řadu argumentů prof. Skleničky vyvrátil??

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 09:31

No, tak to teda nevím, jestli jsme byli na stejné debatě. Argumenty pana tajemníka byly irelevantní. Což potvrdila paní kvestorka následným zapojením do diskuze.

| 2
Tereza Beckeová
Tereza Beckeová - 05 března, 2019 - 10:08

Dobrý den, děkujeme za komentáře. Je to přesně tak, jak píše druhý komentující; argumenty pana tajemníka nebyly do článku zahrnuty záměrně, jelikož pak by musela být zahrnuta i reakce paní kvestorky na ně a nepřišlo mi tudíž úplně vhodné a ani účelné zde zrovna tuto část debaty zmiňovat či dokonce rozepisovat ;) Hezký den

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 12:30

Stejně tak je irelevantní tvrzení pana rektora o tom, že projekt nemá studii proveditelnosti. Ta je součástí žádosti o dotaci. Za kterej tým iZUN kope? Paní kvestora si nepřála aby byl její hysterický výstup zveřejněn?? https://www.facebook.com/af.czu.cz/videos/257489605173782/ 37.minuta

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 12:34

Vážně tohle nazýváte, hysterickým výstupem? :-D

| 0
Tereza Beckeová
Tereza Beckeová - 05 března, 2019 - 12:53

iZUN se vždy snaží být nestranným médiem a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Ostatně jsem to napsala i na závěr článku do "Pohledu autora", pokud jste ho četl.. Nikdo nás o nic nežádal ani nám nebylo nikým diktováno, co v článku má nebo nemá být. Mým cílem bylo napsat stručnou aktualitu, nikoliv kompletně přepsat celou debatu od A do Z. K tomu máme audio nahrávku, kterou (ano, uznávám) jsem mohla k článku připojit a jdu tak tedy učinit nyní :) Ano, v článku toto samozřejmě zmíním, že nahrávka byla přidána dodatečně, nebojte ;)

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 07 března, 2019 - 15:56

Na diskusi jsem byl a reakci kvestorky považuju za hysterickou. Ona mu de facto řekla ''máme demokracii a vy buďte zticha, nemáte do toho co kecat!''

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 07 března, 2019 - 16:00

Tak ty si taky kus mrdky což? :-D

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 12:32

iZUN se opět projevil jako silně politický plátek...

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 12:36

Mě osobně přijde tedy článek nestranný

| 1
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 12:36

Mě osobně přijde tedy článek nestranný

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 13:27

Tuhle zprávu může napsat pouze člověk, který si buďto článek vůbec nepřečtl a nebo je naprostý tupec :)

| 2
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 13:28

*reakce na první komentář s politickým plátkem

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 12:34

záznam celé diskuse je v audio formátu dostupný, co takhle ho k článku připojit? :)

| 0
Tereza Beckeová
Tereza Beckeová - 05 března, 2019 - 12:55

Ano, máte pravdu, připojím ho, bude to tak lepší. Děkuji :)

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 12:39

Jen do toho další anonymové :-D To zase něco vypovídá o inteligenci hádavých AGRáků :-D Vždyť se ten pavilon STAVĚT BUDE, tak o co vám jde? Potřebujete si pohonit ego na webu? Kompenzace malých pér? :-D :-D Nebo já nevím :-D

| 0
Anonymní zemědělec (bez ověření)
Anonymní zemědělec (bez ověření) - 05 března, 2019 - 17:04

Už se perou!!!, vždy mne pobaví, jak na jiných školách (třeba ČVUT, UK) se fakt bádá, absolventi mají obvykle nějakou kvalitu, ale v Suchdole se perou o budovy, schody, okna, parkoviště, vchody do budov, další patro u rektorátu. Jen ta kvalita absolventů poněkud pokulhává...

| 0

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙