Semestr na Suchdole aneb Erasmus na ČZU

24. 05. 2011 3 0 Univerzita Zpět na Úvod
Všechny, co někdy studovali v zahraničí jistě napadlo, jaké to asi je přijet studovat na naší univerzitu. Jaké to je studovat v areálu, kde je 5 hospod, ve kterých se každý den paří do pozdních nočních hodin? Přinášíme rozhovor s Erasmus studentem z Francie, který u nás v letním semestru 2011 navštěvoval Fakultu životního prostředí.

Stephana jsme potkali během stavby a bourání podia Miss Agro, kde nám pomáhal. Možná i proto, že se na akci sám podílel, si prý Miss Agro opravdu užil a byla to pro něj jedna z nejlepších akcí, kterou v Čechách zažil.

Stephanne

Sám mám zkušenost s Erasmem ve Finsku a tak mě zajímalo, jaké to asi je na mojí domácí univerzitě. Sešli jsme se tedy v naší pivní katedrále na Céčku dali si pár piv a popovídali si o tom, jaký je život na Suchdole.

Pokud patříte k těm, kterým angličtina nedělá problém, můžete sjet rovnou dolů a přečíst si anglický originál rozhovoru.

iZUN: Proč jsis vybral právě naší univerzitu?

Měl jsem pro to několik důvodů. Za prvé už jsem v Čechách byl před 8 a 5 lety. Cestoval jsem s mojí školou. Nebyl jsem tu dlouho, jen asi jeden nebo 2 dny. Chtěl jsem toho vidět více. Druhý důvod byl, že sem jeli dva moji kamarádi a já chtěl jet s nimi. No a třetí důvod je, že mám rád pivo… (smích). A v Čechách je pivo opravdu dobré.

iZUN: Co studuješ tady a co ve Francii?

 Ve Francii studuji agronomii, ale je to komplikované. Dva roky jsem dělal hodně biologie, jako molekulární a buněčné, ale také matematiku a fyziku. Poté jsem studoval agronomii a nyní se budu specializovat na ekologii. Proto také mám Erasmus zde (FŽP).

iZUN: Co bylo pro tebe největším překvapením, když jsi přijel do Prahy? Pět hospod v našem areálu?

Jo, to je docela zábavný… (smích). Ale lidé tu nemluví moc anglicky. Tím myslím, že mnoho lidí ve Francii studuje angličtinu jako tady, ale tady to vypadá, že lidé nemluví anglicky dokud nevědí, že dosáhli nějaké úrovně. Mluví jen někdo, kdo chce mluvit. Občas je to nepříjemné, když neumíš dostatečně česky a oni neumí francouzsky… A samozřejmě neumí anglicky. Viděl jsem tu na univerzitě mluvit mnoho lidí perfektně anglicky, ale když musím platit kolejné a ta paní moc anglicky neumí, tak je to nepříjemné.

iZUN: Líbí se ti náš kampus?

Jo, hodně. Je docela velký, ale hezký.

iZUN: Kterou hospodu tu máš nejraději.

Mam rád tu kruhovou, támhle naproti. Jo Kruháč, nikdy jsem si na to jméno nezvykl. Když jsme tu byli poprvé v hospodě, byli jsme tady (na Céčku), pak jsme se museli přesunout, protože zavírali celkem brzo. Tak jsme hledali něco dalšího a šli jsme tam. Byla tam muzika a spousta lidí. Od té doby chodíme vždycky tam.

iZUN: Ochutnal jsi naše univerzitní pivo? A byl jsi na exkurzi v pivovaru?

Suchdolský Jeník, jo samozřejmě,… Je fakt dobré. Bohužel exkurze se mi nevešla do rozvrhu, škoda. Alespoň jsem navštívil 2 pivovary v Praze. Nepamatuji si jména, ale první byl nedaleko Václavského náměstí (patrně Novoměstský pivovar) a druhý nedaleko toho náměstí, jak je tam kostel – Náměstí míru (Pivovarský dům).

iZUN: Myslíš, že je tu studium náročnější než ve Francii?

Nejsem si jistý, ale asi je to tady lehčí. Několik věcí – za prvé jsem tu na Erasmu a Erasmus je skutečně jednodušší. Ale nemyslím si, že účel Erasmu je naučit se spoustu nových věcí. Skutečný účel je poznat Evropu a to jsem zvládl velmi, velmi dobře. Na druhou stranu jsem měl dost zvláštní studium, měl jsem o mnoho více práce než běžný student. Takže teď je to tu velmi lehké.

iZUN: Jak vidíš způsob vyučování a přístup ke studentům?

Řekl bych, že je to velmi podobné, ale rozdíl je v tom přístupu. Tady učitelé přijdou, odpřednáší a pak řeknou nashledanou. Ani neví, jak se jmenuješ. Ve Francii jsme malé skupinky a učitelé nás tak mohou znát.

iZUN: Máš rád Čechy jako národ?

Ze začátku to bylo trochu krutý. Ale zjistil jsem, že když se snažíš mluvit Česky, i když tomu nerozumíš nebo to neumíš vyslovit, jsou lidé přátelštější, jinak mohou být chladní  a uzavření. Ale byla to zábava učit se česky.

iZUN: Co umíš česky?

Umím říct své jméno, rozumím směrům jako doprava, doleva a tak podobně. Umím si objednat jídlo, pivo – a to je to hlavní co umím… (smích). Umím říct odkud jsem. Češtinu jsme se učili tady na univerzitě.

iZUN: A co české holky?

Jo, jsou fajn. Na party je to ale těžké mluvit s čechy. Erasmáci jdou společně a češi také. Někteří češi s námi mluví, když nás potkávají častěji. Ale jinak s námi moc češi nemluví, asi se stydí.

iZUN: Jste velká skupina zahraničních studentů?

Jo, je nás hodně. Také je nás hodně francouzů. Myslím, že to pro mě nebylo dobré, mluvil jsem tu hodně francouzsky. Je nás tu dohromady asi 200 a z toho 25 až 30 z Francie a všichni mají stejné zvyky, což je hezké.

iZUN: Máš nějaký zážitek, co si budeš dlouho pamatovat?

Jednou jsme jen tak jeli dolů do města. Bylo to před velikonoci a byli tam velikonoční trhy. Říkali jsme si, že je to jen pro turisty. Jen tak jsme se šli podívat. Později povídám, že jsem unavený a že mám žízeň. Tak jsme šli na pivo do baru, pak do dalšího a do dalšího… No a nakonec jsme se vrátili asi ve čtyři ráno. Neuvěřitelné jak se něco takového může stát… (smích).

iZUN: A co nějaké výlety?

Hodně výletů… První týden jsme byli v Karlových Varech. Je tam hodně Rusů, dokonce jsou tam i budovy co vypadají jako ruské, bylo to trochu divné. Byly jsme dva dni lyžovat v Liberci. Jeli jsme také do Krakowa, Vídně, Budapeště, Berlína. Byli jsme také na Křivoklátsku. Byl jsem tu s přáteli a navzájem jsme se motivovali cestovat.  

iZUN: Co si myslíš o klecovém chovu drůbeže?

To je těžká otázka, já nemůžu být pro. Bydlel jsem na venkově, blízko takové farmy a je to velmi otravné. Silně to smrdí a je z toho spousta hluku. Ta drůbež není zdravá a kvalita masa také není stejná. Jíme dnes hodně kuřecího, to samé je s hovězím a vepřovým. Když chceme mít hodně kuřat nebo vajíček, musíme to mít na malém prostoru a optimalizovat. Je to složité říct, měli bychom to ihned zastavit.  

Závěrem

Se Stephanem jsme ještě zůstali na pár piv a vyměnili si několik zkušeností z pobytu v zahraničí. Stephan mi pověděl ještě několik zajímavých postřehů. Některé jsou nepublikovatelné, jiné zase velmi zajímavé.

Tak například je prý neuvěřitelné, jak zde jsou lidé schopní popíjet neskutečně dlouho. Zvláště nyní na jaře můžete po celý den vidět davy popíjejících studentů obklopující areál. Zvláště je to znát večer, kdy se hospody a bary plní již během podvečerních hodin. Ve většině zahraničních zemí se bary a hospody plní až kolem půlnoci.

Stephane si očividně Erasmus na Suchdole opravdu užil. A plně věřím slovům "Party every day". Možná si říkáte jaktože Francouz má tak rád pivo. On však pochází ze severu konkrétně z oblasti Normandie, kde je velký vliv Belgie a pivo je zde velice populární.

Každopádně na vás apeluji češi, bavte se s erasmákama a nebojte se mluvit anglicky i když si moc nevěříte. Kromě poznání úžasných nových lidí si také procvičíte jazyk a rozšíříte obzory o zkušenosti, jak to chodí jinde ve světě.

JM

Anglický originál rozhovoru

iZUN: Why did you choose our university?

I had several reasons for that. First of all I have already been there, like 5 years ago. And another time, it was like 8 years ago, It was for travel with my school. I didn´t spent so much time in here, I was like 1 day or two days here.  I really wanted to see it more.  The second reson is that two of my friends were coming here as Erasmus students, so I wanted to join them. And the third reason is because I like beer…. (smiling) and beer is pretty good in Czech.

iZUN: What do you study here and in France?

In France I study Agronomy, but it´s quite complicated, because for two years I have done lots of biology, like molecular biology, cellular biology and something like that, also mathematics and physics. After that on average school I studied agronomy and now I´m gonna specialize in ecology and that´s why I did my Erasmus here, for ecological purposes.    

iZUN: What was the biggest surprise when you came to Prague? For example we have 5 pubs in our campus.

Yeah it´s actually quite fun… But also people don´t speak much English. I mean in France lots of people study English like here , but here it seems like people don’t speak English until they know they reached certain level…  maybe someone who wants to speak. And it´s quite annoying sometimes, you don’t know enough Czech and they don’t know French… so if they don’t know English too... I have seen people speaking English very well here, like in the university. But when I have to pay a rent the woman doesn’t speak well English, so it´s annoying…

iZUN: Do you like our Campus?

Yeah very much, it´s quite big, but it´s nice.

iZUN: Which pub is your favorite.

I like the circle one, just over there (Kruháč). Yeah, Kruháč, I have never get used with the name. When we were first time in pub, it was this one (Céčko), then we had to move, it closed pretty early. So we were looking for some kind of pub and we went there, there was music and a lot of people… We were like ok and since then we always go there.

iZUN: Have you tasted our university beer and have you visited the brewery.

Suchdolsky Jenik, yes of course,… it´s pretty good. Unfortunately the visit didn’t match my schedule,… so that´s a pity. But at least I visited two other breweries in Prague. I don’t remember the names, but first was near Václavské náměstí (Novoměstský pivovar) and the secon was more near another náměstí there was a church on it (Náměstí míru – Pivovarský dům).

iZUN: Do you think the learning here is harder than in France.

I am not sure, but I think it´s lighter here.  Several things I can explain, first I am Erasmus and Erasmus is really lighter, so… I think this is not a purpose of Erasmus to learn a lot of things.  The real purpose is to discover whole Europe and on that point I have done very very good Erasmus.  On the other side I had some strange school way, before coming here. I have had to work a lot more than is expected from the average student and now here, it´s very light.

iZUN: How do you see the way of learning and approach to students here.

I would say, it´s pretty much the same but the difference is relationship with the teacher. I mean here, the teacher come, just speak and then say goodbye.  He didn´t even know your name.  In France we are in small groups so the teacher can know your name.

iZUN: How do you like Czech people and Czech as a nation?

I like them very much. At the beginning it was kind of harsh, but I have seen if you try to speak some words in Czech, even if you don’t know them, if you don’t pronounce them correctly, but if you try people are more friendly. But if you don’t try, they can just shut and be very cold to you. It was fun to learn Czech, so…

iZUN: What do you know from Czech?

I can tell my name, I can understand a way, like doprava, doleva and things like that. I can order a meal, I can order a beer – it´s the main thing I could do… (smiling). I can say where I am living. I learned Czech on the university.

iZUN: What about Czech girls?

Yeah, they are fine. But on party it´s pretty hard to speak to Czech. Erasmus people go together and Czech people go alone. Some Czech speak to you, because we have seen them couple of times, but mainly you don’t speak too much with them. That´s I think a shame.

iZUN: So are you a big group of Erasmus students?

Yeah, we are pretty numerous. And even more  we are a lot of French and I don’t think it was good for me, I spoke very much French during the Erasmus. That was pity. We are about 200 of Erasmus student here and we are like 25 to 30 French. And all the French have the same habits as I have, so it´s nice.

iZUN: Do you have some interesting experience, which you will remember?

We went once just down to the city, it was before Easter and there was Easter market. We were like oh, that´s just for tourists, we didn´t want to buy anything. We just walked into it and then a said oh I am tired, I am thirsty, so we went for a beer. We went to a bar, then to another one and to another one. At the end we were here, it was like four in the morning… How did it happened? It was just incredible (smiling).

iZUN: And did you make some trips?

Yeah, lots of trips. First week we went to Karlovy Vary. There are a lot of Russians, there are even buildings, that looks like Russian. It´s a kind of strange. We have been skiing for two days near Liberec,  we went to Krakow, Budapest, Vienna, Berlin just this weekend. We were in Křivoklátsko. I was there with friends and we were motivating each other.

iZUN: What do you think about battery farming of poultry?

It´s a hard question, because I can´t be for that. I lived on a countryside near farm like that and it´s pretty annoying, because it smells strongly, lots of noise. The poultry itself is not very healthy. It´s kind of strange, you know, the quality of the meat is not same. But nowadays we consume a lot of chicken, it´s the same for pigs or cows. If we want to increase the number of eggs or chicken, we have it in small areas, because we have to optimize it. So it´s kind of difficult to say we should stop it right now.

Autoři: Jan Masner
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

03. 03. 2019 0

Nedělní přehled je tu! Na co se můžete těšit v následujícím týdnu?

Číst více
24. 02. 2019 0

To nejzajímavější ve 3. týdnu semestru

Číst více
14. 01. 2019 0

Na Erasmus do Německa? To nemusí být nutně jen Drážďany, Berlín nebo Norimberk

Číst více

Komentáře

Uživatel
Lubos Bolecek
Lubos Bolecek - 27 května, 2011 - 12:52

This guy was really really gr8. (smoker from 3rd floor F)

| 28
weru
weru - 31 května, 2011 - 20:13

zajimave cteni, ale vypada to, ze z anglictiny do cestiny to prekladal ten francouz. takovych hrubek?!

| 17
JM
JM - 31 května, 2011 - 20:25

Překlad je volný, jelikož přesný překlad by byl nečitelný. To si snad umíš představit.

| 58

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙