Švédská velvyslankyně na návštěvě ČZU: pivo má ráda a nikdy neviděla hokejový zápas

22. 05. 2013 0 0 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
V pondělí 13. května navštívila již podruhé náš areál velvyslankyně Švédského království Annika Jagander. V rámci slavnostní vědecké rady a promoce doktorů předala dar naší univerzitě. I díky právě probíhajícímu mistrovství světa v ledním hokeji (ve Švédsku a Finsku) nás napadlo ji vyzpovídat a dozvědět se, jak sleduje hokej a zda fandí Švédsku, nebo Česku.

Paní velvyslankyně předala ČZU unikátní dílo LINNAEUS APOSTLES, které dokumentuje klasifikaci přírodního bohatství, jak ji zpracoval švédský biolog Carl von Linné. Více o díle se můžete dočíst v tomto dokumentu nebo v rozhovoru, jak jej shrnula přímo paní velvyslankyně. Překlad je občas volnější, jelikož doslovný by byl místy velmi krkolomný. Pokud preferujete angličtinu, sjeďte dolů .

iZUN: Můžete jednoduše shrnout tento dar a jeho význam?

Před šesti lety bylo 300. výročí narození Carla von Linné a bylo rozhodnuto, jako pocta jeho jménu, dát dohromady toto dílo. Inspiroval 17 studentů, kteří později působili v různých částech světa a sbírali květiny, rostliny, ptactvo atd. Posílali mu dopisy o tom, co objevili. Později se vrátili domů, i když ne všichni, jejich cesty byly příliš složité. Hovoříme totiž konci 18. století... Tento projekt byl iniciován v roce, kdy bylo Carlovi von Linné 300 let. Vše je dohromady v 11 knihách a nyní přeloženo do angličtiny. Je to speciální edice, bylo vydáno pouze 300 kopíí. Vaše je číslo 104. Na tomto místě jsme se společně zasmáli, že je škoda, že to není číslo 107. Prý, kdyby to věděli dříve, mohli jsme ji mít :-) Je to mimořádné dílo a domnívali jsme se, že darováním této universitě jej budou moci využívat studenti a vědci a bude jim přinášet inspiraci. Dílo je také velmi pěkně ilustrované.

iZUN: Budou jej studenti moci využívat?

Doufám, že bude umístěno do knihovny nebo na nějaké velmi přístupné místo.

iZUN: Vy nejste v našem areálu poprvé. Líbí se vám?

Ano, je velmi působivý. Byla jsem zde jednou a měla jsem možnost se lépe podívat kolem. V této aule jsem nebyla, ale je velmi pěkná a samozřejmě moderní.

iZUN: Můžete jej porovnat s areály ve Švédsku? Máte tam také takové?

Některé ano, hlavně ty novější. Staré školy, jako je univerzita v Uppsala (kde Carl von Linné působil, pozn. red.) například, jsou velmi rozprostřené po městě. Něco jako Karlova Univerzita.

iZUN: Když si vzpomenete na svá studia, byla jste pilný student?

Já osobně jsem byla velmi pilný student, čas od času... Studovala jsem přírodní vědy, ty jsem si vybrala.

iZUN: Máte nějaký silný zážitek? Kromě promoce.

Ve Švédsku nejsou promoce tak velkolepé jako tady (paní velvyslankyně právě shlédla doktorskou promoci, která je stejná jako v nižších stupních, pozn. red.). Takže z nich nemám silné zážitky, jsou strohé, běžné, ne tak obřadní. Já jsem politický vědec, protože jsem se rozhodla opustit přírodní vědy a věnovat se společenským. To je jedna vzpomínka. Napsala jsem práci, kterou jsem musela velmi tradičním způsobem obhajovat. Musela jsem bojovat, skutečně stát za svými argumenty, debatovat. A další vzpomínky jsou více společenské... party s přáteli...

iZUN: Můžete porovnat švédský vzdělávací systém s tím českým?

Já si myslím, že jsou si celkem podobné. Možná máme více rozdílných stupňů (známek). Ale všimla jsem si, že máte kratší semestr. Máme také zkoušky více rozložené během roku, ne nakupené na konci.

iZUN: Co máte ráda na České republice?

Všechno!

iZUN: A co tedy nejvíce?

Historii, kulturu, bohatost... I když nebyla dlouho samostatnou zemí, pořád má obrovsky bohatou historii a kulturu. Je to znát všude, kam jdete – krajina, architektura. A samozřejmě lidé, kteří jsou velmi milí.

iZUN: A co jazyk?

Mám ráda, jak zní, je takový měkký... Nezní jako ruština.

Někdy v této době se něco pokazilo a mé profesionální nahrávací zařízení (rozuměj chytrý telefon) Se rozhodl přestat nahrávat. Rozhovor se naštěstí chýlil ke konci a na vše důležité jsem si byl schopen vzpomenout. Další část rozhovoru je tedy přepis mé paměti a anglický originál bohužel chybí.

Jednou z věcí, která nás nemohla nezajímat díky probíhajícímu mistrovství světa v hokeji bylo, jestli se paní velvyslankyně dívá a fandí . Když jsem se ptal, nejprve znejistěla, jestli má být upřímná, a pak přiznala, že v životě neviděla jediný hokejový zápas. Až se to prý stane, určitě to bude u nás v ČR.

Paní Annika má ráda české pivo. Vždyť ve Švédsku jej najdete téměř v každé hospodě. Z vlastní návštěvy Stockholmu mohu potvrdit, i když hospod tam moc není.

Na Facebooku jste se ptali, jak se nejlépe ve Švédsku usadit a najít si práci . Ve Švédksu je, stejně jako všude, nyní problém z prací. Pokud však budete mít zajímavý obor, budete pilní a dobří v tom, co děláte, pak máte šanci se uplatnit téměř všude.

Na naši tradiční otázku o klecovém chovu drůbeže odpověděla celkem jasně. Je úplně proti tomu a preferuje volný chov. Vejce jsou pak lepší a je to lepší i pro slepice. Ve Švédsku je však obecně problém s masem. Stále stoupá spotřeba a zejména hovězí nestíhá dorůstat.

Paní velvyslankyně byla velmi milá a příjemná. Za rozhovor děkujeme a přejeme mnoho úspěchů.

P.S:

Švédsko je velmi pokroková země. Velmi zajímavým počinem je oficiální švédský profil na Twittru ( @sweden ), který každý týden spravuje jiný švédský občan. Na twitteru ( @SwedeninCZ ) i facebooku ( Embassy of Sweden in Prague ) samozřejmě najdete i švédské velvyslanectví.

P.P.S: Rozhovor jsme dělali před vyvrcholením MS v hokeji a tak nevylučujeme, že se paní velvyslankyně na vítězství švédského mužstva nedívala :-).

Přepis rozhovoru v angličtině

iZUN: Can you, in simple way, describe the gift and its importance?

There was a three hundred years anniversary six years ago (in 2007) and then it was decided to honor his name to put together this work, which is actually a collected letters and work of students that he inspired and sent out. There were 17 scholars, who were his students and they were from different parts of the world collecting flowers, birds, plants, etc. And they wrote letters back to Linnaeus to inform him about what they have found and then they come home. Some of them didn´t, because it was too difficult journey. Whe are talking about late 18th century... The entire collection of this material - the letters and what they wrote about their findings from all the continents in the world. We have now as project for the first time iniciated in the year he would have been three hundred years old. It´s been put together in this 8 volumes (11 books) and now translated to English for the very very first time. And this is a very exclusive edition. Only three hundred copies have been made. And this is N° 104. Its an extraordinary work and we thaught that donating it to this university would be I mean can actually be used by the students and researchers and providing inspiration. It is very nicely illustrated as well.

iZUN: Do you know, if students will have oportunity to look inside?

I hope this will be put in library or some place very accesible. It is meant to be used.

iZUN: You are not first time in our campus. Do you like it?

Yes it´s a very impressive school. I have been here once before and have a better look around there. I haven´t been to this aula. It´s very nice, it´s modern of course.

iZUN: Can you compare it with schools in Sweden? Do you have similar campuses?

Some of them do... Especialy some of the newer ones have compuses like this. The old schools, like the university in Uppsala for example, are more spread out, is part of the town, more like Charles University.

iZUN: If you remember your studies, were you a diligent student?

I personaly? I would say I was really diligent. From time to time... I was a natural scientist. That was my chosen field.

iZUN: Dou you have some memorable moment from your studies, except graduation ceremony.

In Sweden the graduation ceremonies are not as magnificent as here. So I don't have big memories from those, they are rawder, ordinary, not very much ceremony. But I remember when I defended my thesis... I am political scientist, because I decided to leave natural scientific field and go to the social sciences. So that's one memory I have. I wrote a thesis and I had to defend it in a very traditional way, having fight that, really debate, really have to stand up for your theory and arguments. And many memories are more social, you know... partying with friends...

iZUN: Can you compare Czech education system with the Swedish one?

My impression is that is fairly similar. Maybe there are more diferrent grades. But we noticed that the semester is shorter. We have our exams more spread out through the year, not collected at the end.

iZUN: What dou you like about the Czech republic?

Everything!

iZUN: So what do you like most?

I like history, the culture and richness. Even it was not for a long time country... it has still the tremendous rich history, culture. It´s evident everywhere you go – the landscape, architecture. I think that is the most impressive. And of course the people, which are very nice.

iZUN: And what about the language?

A language... I like the sound of Czech it´s very nice, soft sounding. It does not sound like Russian.

Autoři: Jan Masner
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

14. 10. 2019 0

Změna je život aneb Na slovíčko se šéfredaktory

Číst více
21. 06. 2019 0

Josef Dostál: I když tvrdě pracujeme, měli bychom se u toho umět bavit

Číst více
09. 05. 2019 0

Seznamte se s Marií Růžičkovou, finalistkou Miss Agro 2019 s číslem deset

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙