Chceš být kápo? Zapoj KaPo!

11. 11. 2014 6 {{ articleTotalLikes }} Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Někdy je třeba podívat se do budoucnosti a popřemýšlet, jak si na to porsche vydělám? (Vynecháme možnost, že si vezmeme milionáře/ku.) Kolik budu brát? Jak budu mít vybavený kancl? Jak často si odskočím na Bahamy? Kolikrát týdně se nechám Alfrédem odvézt do klubu? Nebudu bezďák? A na co budu vůbec psát bakalářku?

Top komentář
11 listopadu, 2014 - 22:59 - Anonymní zemědělec (bez ověření)

Nešlo by to bez pravopisných chyb?

I když se to ještě moc nerozkřiklo, tak na ČZU (konkrétně na PEF) existuje Komplexní systém poradenství. Zbystřit by měli především studenti PEF, protože pomocí (dříve) KaPo můžete navázat mnoho zajímavých kontaktů, najít téma na bakalářku nebo diplomku, a dokonce ji psát v kýženém podniku. Zaujalo Vás to? Více se dozvíte od paní docentky Evy Bobkové.

iZUN: Prozraďte nám, za jakým účelem jste vznikli, v čem studentům pomáháte?

Centrum kariérového a profesního poradenství má za úkol studentům ulehčit vstup do profesního života. Když studujete (alespoň, když jsem já studovala, tak to tak bylo), tak si říkáte, ještě mám čas, ještě studuji, ale potom, najednou, je zde konec studia a student vstupuje do pracovního procesu zcela nepřipraven. Protože práce, kterou dělal při studiu, obvykle nevychází z toho, co chce dělat v budoucnu. Jde jen o to, že si potřebuje vydělat peníze. V ideálním případě, by si studenti již v průběhu studia hledali brigády a stáže na základě svého vysněného budoucího profesního zařazení.

Bio zpovídaného

Jméno: doc. Mgr. Eva Bobková

Povolání: THP (v rámci CKPP)

Krátký životopis: Eva Bobková se (společně se svou kolegyní) snaží pomoci studentům PEF při navazování kontaktů pro jejich budoucí povolání. K tomu slouží přednášky, trainee programy, stáže a samozřejmě každoročně pořádaný Veletrh pracovních příležitostí. 

Naším dalším úkolem je, eliminovat firmy, o kterých se domníváme, že práce v nich by nebyla pro studenta přínosná. Buď proto, že na něm chtějí vydělávat, nebo proto, že si nejsme jistí, jestli ta firma má alespoň trochu dobré renomé.Pro absolventy je důležité, kde budou pracovat prvních pět let, a co si dají do CV. Ono se tam úplně jinak výjimá práce ve Velké čtyřce (Čtyři největší poradenské firmy na světě -PricewaterhouseCoopers, Deloitte a Ernst & YoungTyto, KPMG. Mají dominantní postavení na světovém trhu auditorských a poradenských služeb.) oproti práci u nějakého soukromníka.Studenti si musí být vědomi tohoto rizika.

dva jazyky budou za deset let podmínkou... 

 Co je Vaším posláním? Jaká je náplň Vaší práce?

My, kromě pracovních příležitostí, trainee programů a stáží, navazujeme kontakt s firmami a vyjednáváme spolupráci s podniky.Buď přijdou zástupci firmy k nám a mají přednášku mimo studijní program (kde se student přímo dozví, co chtějí slyšet u pohovoru, jak má být napsaný motivační dopis a CV...), nebo nám dodají odborníka na téma, které si sami zvolíme. A ten předává studentům cenné informace o tom, jak to v určitém úzkém segmentu daného oboru funguje.

iZUN: Když slyším „kariérní poradenství“, tak mě napadá něco jako: pomoc při hledání mého budoucího povolání, snaha najít typ zaměstnání, kde využiji, co jsem se naučil(a) ve škole. Když k Vám přijde student s tímto problémem, zabýváte se jím? Nasměrujete jej?

Ano, my ho nasměrujeme, ale sami se tím nezabýváme. Když přijde student a řekne, chtěl bych dělat tohle a tohle, tak my ho informujeme s kterými firmami spolupracujeme, a kde by mohl získat práci, kterou hledá. A můžeme mu zprostředkovat kontakt.Ale jakmile by student přišel a měl by problém, s tím, že neví, zda je to směr, kterým by se měl ubírat, doporučíme mu konzultaci na Katedře psychologie. Ani kolegyně, ani já nejsme psychologové a na podobné poradenství bychom si netroufly.

Kapo funguje i pro absolventy i po ukončení studia, když třeba jeden rok pracují, tak se na nás mohou napojit.

kapo_2Jste zaměřeni především na studenty z PEF, což je pochopitelné, ale nechtěli byste rozšířit cílovou skupinu např. o studenty z agra?

S největší pravděpodobností ne. Rektorát založil asi před dvěma měsíci také centrum kariérního poradenství. Sešli jsme se a dohodli se, že my se budeme věnovat PEFce a oni se budou věnovat zbytku univerzity. Nemá cenu, abychom se přetahovali o studenty.

iZUN: Kdo sestavuje program, vybírá témata přednášek? 

Jsme tu dvě. Podléháme panu děkanovi, na některých akcích spolupracujeme s paní proděkankou Rymešovou (proděkanka pro věci studijní) a na některých akcích spoluracujeme s panem proděkanem Kvasničkou (proděkan pro vnější vztahy). 

iZUN: Odmítli jste někdy nějakou firmu, která se chtěla zapojit?

Ano, v poslední době se objevují firmy, které vidí studenty/fakulty jako levný potenciál pracovní síly. Odmítáme headhuntery a pracovní servery (nabídky), kde na studentovi vydělávají.

iZUN: Zapojují se i zahraniční firmy
?

Ano, dokonce bych řekla, že více než ty české.

Nemáme problém uspořádat přednášky nebo sehnat firmy, náš problém je opačný, studenti nejeví zájem.

iZUN: Jak je to potom s jazykovou výbavou studenta?

My v souvislosti se zahraničními firmami, příp. firmami, které jsou české, ale mají nadnárodní matku, narážíme na to, že naši studenti umí jen jeden jazyk. Spoustu firem požaduje kombinaci, např.: aj/nj, aj/rj, aj/spa.Naším velkým problémem – bolestí - je, že ministerstvo obecně se k výuce jazyku na VŠ staví tak, že většina výuky jazyků, by měla probíhat na škole střední. Student by měl přicházet na VŠ a už jen „dopilovávat“.Když to vezmu hodně ošklivě, tak dejme tomu, že 15-20 % umí mizerně i anglicky. A zbytek (70 %) umí jenom angličtinu a jen 10 % umí ještě druhý jazyk.To je velká nevýhoda. Spolupracujeme s firmami Lidl, Kaufland, Heineken, které mají zájem o naše studenty, váží si jejich znalostí, nabízí zahraniční školení, trainee programy, ale předpokladem je němčina nebo jiný druhý jazyk na komunikační úrovni. 

Ráda bych apelovala na studenty, že chtějí-li do budoucna získat dobré místo, ty dva cizí jazyky budou za deset let nezbytné.Z jakých oborů se nejčastěji zapojují firmy, organizace?


Velká čtyřka a firmy, které mají co do činění s daňovým poradenstvím, dále jsou žádány počítačové obory, obchod a finance. Obecně absolventi Katedry řízení jsou použitelní do řídících funkcí. PEF má výhodu, že je natolik univerzálně pojatá (Katedra psychologie, komunikační obory...), že uplatnění je opravdu veliké. Firmy vlastně udělají pohovor nanečisto.

iZUN: Může se student aktivně zapojit? Uvítali byste pomoc? Čerstvý vítr do plachet?

Určitě. My bychom jednak uvítali, kdyby studenti sami přišli a řekli: „Nás by zajímala tahle firma, můžete nám ji sem přivést?“Mohou se podílet na tom, co budou od těch firem chtít. My se vždy domlouváme na tématu přednášky, ale oni mohou přijít a říct, my bychom chtěli slyšet tohle a tohle. 

Když budou chodit na přednášky, učiní PEFku atraktivnější. Protože když přijede firma a je tu na přednášce 15 studentů, tak ano, to je v pořádku. Ale když jich tu bude 30, tak je to samozřejmě zajímavější.

iZUN: Poměrně známou událostí je každoroční veletrh pracovních příležitostí. Jak to probíhá?iZUN: Studenti potom volně procházejí a ...?

Procházejí a mohou se zaměstnance firmy na cokoli zeptat. Na firemní kulturu, průměrnou výši platu... Mnozí si už domlouvají své soukromé schůzky.

iZUN: Můžete firmám doporučit studenta? Nebo přijde on sám a řekne, dělal jsem to a to? 

My ho můžeme doporučit a dokonce bychom uvítali, kdyby přišel nějaký student s tím, že chce dělat diplomovou nebo bakalářskou práci v tomhle oboru a hodilo by se mu, kdybychom mu sehnali jednu z těchto firem. Většinou se nám to podaří.

iZUN: Kolika studentům, už se povedlo získat místo, ke kterému se dostali přes Vás? Máte nějakou databázi?

Databázi nemáme. Já si od některých firem (ale to je jen jejich dobrá vůle) vyžádám, aby mi daly vědět, jestli si našly nějakého pracovníka, jestli to byl pracovník od nás.

iZUN: A pokud ano, máte nějakou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů? Jsou naši studenti úspěšní?

Mnozí jsou úspěšní. Firmy si chválí, že oproti VŠE bývají studenti všestrannější a lépe prakticky připaraveni.

iZUN: 
Jaké jsou Vaše plány? Chystáte nějaké změny, velké projekty?

Předělaváme náš elektronický systém, chtěli bychom, aby byl pro studenty připravený přehledněji a byl dosažitelnější.Plány závisí hodně na studentech, když se zapojí, mohou být rozvíjeny do šířky, ale pokud o to sami zájem mít nebudou, klesne i zájem firem a nikam se neposuneme. To jsou spojené nádoby. Potřebujeme na jedné straně „kvalitní“ studenty a na druhé kvalitní firmy.

iZUN: 

Zatím se o Vás příliš neví. Jak chcete vstoupit do studentského podvědomí?

Na začátku letošního akademického roku jsme zkusili novou formu propagace. PEF se více zapojila do organizace takového informačního blogu pro studenty. A my jsme dostali možnost, abychom tam přišli, řekli, co jsme, co děláme a s čím se na nás mohou obrátit. 

Do budoucna bychom chtěli něco podobného dělat pro všechny nové studenty, kteří budou přicházet.Informace také podáváme pomocí Facebooku

iZUN: A na závěr naše tradiční otázka - Jaký je Váš názor na klecový chov drůbeže?

(Smích) Moji prarodiče byli z obou stran zemědělci a můj dědeček hospodařil přes celý socialismus. Zemřel v 91 letech. Hospodaření předal svému synovi a ten umřel před dvěma lety, stále soukromě hospodaříce. Takže já jsem zvyklá na takové ty slepice, které běhají po trávníku, zobou, jsou osm hodin na sluníčku... Tak na co klece?

Autoři: Tereza Daňková Foto: archiv PEF,
Pohledem autora

Rozhovor s paní docentkou byl velmi příjemný. Rozhodně mě přesvědčila o výhodách, které CKPP přináší. A jako student jsem se občas musela stydět, když přišla řeč na naši "iniciativu". Po skončení oficiální části jsme se dostaly i k jiným a velmi zajímavým tématům, která jsou v současné době aktuální. Její názory mě oslovily a přiměly k přemýšlení. 

Mrkni taky na tohle

09. 04. 2019 0 1

Dobrey aneb za jídlem trochu jinak

Číst více
11. 03. 2019 0 0

Vymysli aplikaci a vyhraj!

Číst více
27. 02. 2019 20 1

Rektor: Důležití jsou lidé, jen budovy nestačí

Číst více

Komentáře

Uživatel

Odpovídáte na komentář {{ commentParentAuthor }}.

Naši partneři

  • Dáme zkoušku KPMG Díly na traktory CK MUNDO ČZU
  • Díly na traktory FAPPZ FLD FTZ FZP